In 1983 vond er tussen negen vogelaars uit Alkmaar en omstreken een oriënterend gesprek plaats over de oprichting van een Vogelwerkgroep. Eén vergadering later was Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken een feit. Inmiddels is het een vereniging meer dan 300 enthousiaste leden die hun liefde voor vogels met elkaar en met u willen delen. Tot het werkgebied van de Vogelwerkgroep behoort naast Alkmaar ook de gemeente Dijk en Waard, Heiloo en Bergen.

Activiteiten

Activiteiten en Publicaties

U bent van harte welkom om eens mee te gaan op excursie of naar een lezing te komen, om zo vrijblijvend kennis te maken met de Vogelwerkgroep. Vier maal per jaar verschijnt ons blad De Kleine Alk en bijna maandelijks onze nieuwsbrief Gevleugeld Nieuws.

Bescherming en Onderzoek

De Vogelwerkgroep vervult een signalerende rol bij het beschermen van vogels, maar onderneemt ook actie als dit noodzakelijk is. Verder dragen we bij aan kennisontwikkeling in het werkgebied.

Werkgroepen

Binnen de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. is er ook een aantal werkgroepen. De IJsvogelwerkgroep, Roofvogelwerkgroep en Kerkuilenwerkgroep zijn in ons werkgebied actief.

Bestuur

Voorzitter: Elias den Otter
Secretaris: Loes Staal (06-21825420)
Penningmeester: Bas Lagerveld
Leden: José Tibbe, Sander Taam, Jeroen van Wetten, Eduard van Amstel

Commissies

Natuurwetenschappelijke commissie: Tom DammHarry Smit en Maarten Platteeuw 
Excursiecommissie:  Elias den Otter 
Lezingencommissie: Ofra Carmi
Commissie Natuurbescherming: Rob StruykMaarten Platteeuw, Gerard Langedijk, Jurgen Rotteveel.
Redactie De Kleine Alk: Tom Damm, Arie de Wit en Jan Stok

Jaarverslagen

De jaarverslagen kan je hier vinden.

Statuten en huishoudelijk reglement

Download de statuten en het huishoudelijk reglement via de onderstaande knop.

Privacybeleid

Het privacybeleid kan je hier vinden.

Rekeningnummer

NL25 TRIO 0379638673 t.a.v Vogelwerkgroep Alkmaar

ANBI

Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een schenker giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Op deze pagina vindt u meer gegevens over het doneren.

Regionale samenwerking

De Vogelwerkgroep heeft zitting in de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN). Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van 14 Vogelwerkgroepen in Noord-Holland bij elkaar om te overleggen over de vogels en hun leefgebied in Noord-Holland. De in 2010 verschenen ‘Atlas van de Noord Hollandse broedvogels 2010’ is het resultaat van deze samenwerking.

Ook met de KNNV Alkmaar werkt de Vogelwerkgroep regelmatig samen. Zo werd er samen een succesvolle vogelcursus georganiseerd en vindt er regelmatig overleg plaats over natuurbeschermingszaken in de regio.

Nationale samenwerking

De Vogelwerkgroep werkt daarnaast nog samen met Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.