Kleine Alk

Kopijsluitingsdata:
1 februari
1 mei
1 september
1 november

Mededelingen, reacties en kopij kunt u sturen naar redactie:
Tom Damm

Foto’s kunt u sturen naar de beeldredactie:
Jan Stok

Geschiedenis van De Kleine Alk

Op de allereerste Algemene Ledenvergadering werd er gestemd over de naam van het tijdschrift van onze vogelwerkgroep. Het voorstel was ‘De Stormmeeuw’, maar deze naam haalde onvoldoende stemmen. Een paar maanden later werd er op een bestuursvergadering gekozen voor de naam De Kleine Alk: klein voor het formaat (A5), Alk(maar) en het gaf onze grote verbondenheid met de zeevogels weer.
Sander Lagerveld tekende het vignet en veel illustraties werden door leden getekend.
In 1993/1994 werd besloten De Kleine Alk te gaan restylen. Frits-Jan Maas maakte een geheel nieuw ontwerp voor de voorkant van het blad en Peter van Brandwijk werd bereid gevonden om de lay-out voor zijn rekening te nemen.
In 1997 treedt trouwe eindredacteur Chris Winter terug en volgt Tom Damm hem op als nieuwe redacteur/coördinator. Jan Stok verzorgt vanaf dat moment het beeld.