Inventariseren Kleimeer en Waarderhout

In 2021 zullen leden van Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. de Kleimeer
weer  inventariseren. Dit gebeurt in samenwerking met beheerder Kleimeer – Staatsbosbeheer en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het onderzoek wordt gecoördineerd door Harry Smit.

Via deze link komt u op de pagina van het Burgerinitiatief Bescherm de Natuur van het Geestmerambacht.

De Waarderhout in Heerhugowaard wordt voor het eerst door de VWG geïnventariseerd.

Gierzwaluwen

Helaas gaat er steeds meer nestgelegenheid voor Gierzwaluwen in Alkmaar verloren door sloop en verbouwingen. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat we precies weten waar er in Alkmaar gebroed wordt. Daarna wordt er samen met de gemeente gekeken hoe we deze kolonies in de toekomst kunnen behouden en/of uitbreiden.Er is een oude lijst met adressen waar in het verleden Gierzwaluwen hebben gebroed en we willen deze adressen gaan controleren. Daarnaast zijn we natuurlijk ook op zoek naar eventuele nieuwe vestigingsplaatsen.Onderstaande straten (op alfabetische volgorde) zullen worden gecontroleerd, dus zie je op andere plaatsen
Gierzwaluwen geef dit dan door aan Harry Smit.
Achterdam, Baangracht, Bergerweg, Bierkade, Boterstraat, Broekerwaard, Bur. Palingstraat, Dahliastraat, Dijk, Egmonderstraat, Emmastraat, Frieseweg, Gedempte Nieuwesloot, Fnidsen, Geest, Geestersingel, Grensstraat, Groot Nieuwland, Hoeverweg, Hofdijkstraat, Hofplein, Hofstraat, Houttil, Kanaaldijk, Kanisstraat, Kennemerstraatweg, Koningstraat, Koningsweg, Koorstraat, Laat/Huigbrouwerstraat, Langestraat, Waagplein, Lindenlaan, Lombardsteeg, Luttik Oudorp,  Macl. Pomstraat, Nassaulaan, Nassauplein, Nic. Beetskade, Nieuwlandersingel, Oude gracht, Paardenmarkt, P.C. Hooftstraat, Randersdijk, Rembrandstraat, Ridderstraat, Ritsevoort, Ruijsdaalkade, Spanjaardstraat, Stadstimmerwerf, Stationsweg, St. Jacobstraat, Spoorstraat, Verdoestraat, Verdronkenoord, Vrouwenstraat, Westerweg, Wildemanstraat, Winkelwaard, Zevenhuizen.
In 2012 start het Gierzwaluwplatform in samenwerking met Landschap Noord Holland een vijfjarig inventarisatieproject van Gierzwaluwen. Aanleiding voor dit onderzoek is de onduidelijkheid omtrent de populatieontwikkeling van Gierzwaluwen in Nederland en daarmee ook in Noord Holland. Volgens veel deskundigen is er de laatste decennia sprake van een drastische afname, maar deze is nooit met inventarisatiegegevens aangetoond.
De inventarisaties vinden plaats tussen 15 juni en 15 juli. Er zal op drie avonden worden geteld volgens een vaste methode. Op donderdagavond 19 april zal het project van start gaan tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in Heiloo. Voor Alkmaar worden 4 tellers gezocht.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Mol, telefoonnummer 088-0064483 of 06-25557285

(Kleur)ringen aflezen

In Nederland zijn zo’n 480 ringers, die met elkaar jaarlijks zo’n 270.000 vogels ringen. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat het wetenschappelijk ringen in Nederland begon. Een Spreeuw in Nijkerk was de eerste vogel die een stukje metaal om zijn pootje kreeg. Inmiddels staan er zeven miljoen individuele vogels en meer dan een miljoen terugmeldingen in de database. Nog eens ruim drie miljoen ringgegevens wachten op digitale verwerking.Al deze gegevens zorgen ervoor dat we steeds meer over de verschillende soorten vogels te weten komen. Waar trekken ze naar toe, welke route volgen ze, hoe oud worden ze en soms de mogelijke doodsoorzaak. Deze gegevens kunnen weer worden gebruikt om bepaalde soorten beter te kunnen beschermen.Het is dus erg belangrijk dat u ringgegevens doorgeeft.
Heeft u een metalen ring gevonden of afgelezen, dan kunt u dit melden op www.griel.nl
Kleurring of halsband bij Ganzen en Zwanen: www.geese.org
Kleurring bij Scholeksters: www.wadertrack.nl
Kleurring bij Steenlopers: vanbrederode@hetnet.nl
Kleurring bij Kokmeeuwen: www.frankmajoor.nl
Kleurring bij Zilvermeeuwen en Kleine mantelmeeuwen: Kees.Camphuijsen@nioz.nl
Ringen van Postduiven en gekweekte vogels: via de site www.vogeltrekstation.nl
Andere kleurringen kunt u melden op: www.cr-birding.be

IJsvogels

IJsvogels hebben het niet makkelijk in de winter
De IJsvogelwerkgroep is blij met iedere melding van een IJsvogel.

U kunt ze invoeren op Waarneming.nl (waarnemingen werkgebied) of doorgeven aan Rutger Polder.