Waarnemingen

Actuele waarnemingen

Op waarnemingen werkgebied is direct te zien wat er voor vogels in ons werkgebied zijn gezien en ingevoerd. Ook hier kunt u zelf waarnemingen opgeven, gedaan in ons werkgebied.

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. beschikt over een uitgebreid waarnemingenarchief. Begin jaren 80 werd een begin gemaakt met het vastleggen van opmerkelijke vogelwaarnemingen in het werkgebied. Eerst in schriften later op waarnemingskaartjes. Enige duizenden van deze kaartjes zijn in de loop van de jaren ingestuurd.
Sinds de komst van het electronisch waarnemingkaartje op de website wordt er weinig meer aan het papier toevertrouwd.
Alle ingestuurde waarnemingen worden vanaf begin 2000 per computer vastgelegd in een database. Van een klein aantal soorten zijn ook reeds de oudere waarnemingen in de database ingevoerd. We streven ernaar om alle oude kaartjes in te voeren in Waarneming.nl.
Wil je helpen met invoeren, stuur dan een mail naar Jan Gerhardus.

Invoeren van waarnemingen

Waarneming.nl is de site waar je online waarnemingen uit heel Nederland kunt registreren. Van vogels, maar ook van planten, zoogdieren, paddenstoelen, insecten enzovoorts.
U dient hiervoor eerst een account aan te maken. Het invullen van een waarneming op de site is eenvoudig en wijst voor zich.
De gegevens op deze site zijn openbaar en door iedereen te raadplegen.
Voor bepaalde waarnemingen, van bijvoorbeeld uilen of andere kwetsbare soorten, kunt u ervoor kiezen om de exacte locatie niet prijs te geven. Dit doet u door onderaan ‘vervagen’ aan te vinken. Ook kunt u kiezen om een embargo in te stellen.

Naast het invoeren en bijhouden van de eigen waarnemingen biedt de site ook vele andere mogelijkheden. Zo kunt u op de verschillende forums terecht met allerlei vragen, is per gebied te zien wat er is gemeld (handig als u ergens heen gaat), kunt u zoeken op soort, er staan foto’s en geluiden op, enzovoorts.