(versie 1.0 – 30 april 2024)

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o., gevestigd aan ‘t Hondsbosch 24, 1821CE, Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
‘t Hondsbosch 24, 1821CE, Alkmaar
06-21825420

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of clubblad ‘De Kleine Alk’
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de activiteiten van de vereniging 
– Je te informeren over wijzigingen binnen de vereniging

Geautomatiseerde besluitvorming

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
1 jaar na opzeggen lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Alleen als het echt nodig is zullen de gegevens met derden worden gedeeld, bijvoorbeeld voor de organisatie van een excursie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting deze link.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou vastleggen in een computerbestand naar jou toe te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vwg-alkmaar.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@vwg-alkmaar.nl