Agenda

Activiteiten VWG Alkmaar en Omstreken na 31 juli 2020

In maart jl. zijn al onze activiteiten, waarbij fysiek contact mogelijk was, afgelast. Gelukkig zijn de corona maatregelen versoepeld en kan er nu weer iets meer. Het verheugt ons dat de lezing-avonden en de excursies weer plaats gaan vinden, althans voor zover het er nu naar uit ziet en met de nodige aanpassingen. De ruimte voor de lezing-avonden bijv. moet groot genoeg zijn om de afstand van 1.5 meter mogelijk te maken. We proberen een grotere zaal te huren, maar dat betekent dat we mogelijk op een andere dag van de week terecht kunnen. Omdat we toch een beperking hebben in het aantal bezoekers is reserveren noodzakelijk. Wij beseffen dat dit voor de leden van de (vrije)vogelwerkgroep een ongemakkelijke situatie is, maar we hopen dat het programma voldoende boeiend is om deze drempel te overwinnen. Het is niet de bedoeling om alle nodige maatregelen te treffen voor een zaal met lege stoelen.

We gaan er van uit dat iedereen doordrongen is van “het nieuwe normaal” en zolang het coronavirus ons regeert moeten we extra voorzichtig zijn. In de eerste plaats gaat het om je eigen gezondheid en dat jezelf geen besmettingsbron wordt. Als vuistregel houden we de richtlijn van RIVM aan, deze richtlijn zal in de komende tijd steeds aangepast worden. – wij laveren mee.

Om de activiteiten door te laten gaan een opsomming van de maatregelen. 

Excursies

 1. Houd je aan de veiligheidsregels van de regering.
 2. Als je verkouden bent, je ziek voelt, of anders dan normaal, neem dan niet deel aan een excursie.
 3. Vooraf opgeven voor een excursie is verplicht om te voorkomen dat er te veel deelnemers zijn.
 4. Carpoolen met personen die niet tot je huishouden behoren, is niet verstandig.

    5   Vooraf opgegeven voor een excursie is verplicht. Dit om te voorkomen dat er te veel deelnemers zijn én voor het geval er achteraf iemand ziek wordt en er contactonderzoek plaats moet vinden.

 1. De excursies worden verplaatst naar locaties in de buurt, zodat zij met de fiets bereikbaar zijn.
 2. De namen en contactgegevens van de deelnemers worden geregistreerd, voor het geval er achteraf iemand ziek wordt en er contactonderzoek plaats moet vinden.
 3. Het bezoek aan een vogelkijkhut wordt afgeraden.
 4. Denk na over hoe je op een natuurlijke, makkelijke manier afstand van elkaar houdt.
 5. Schroom niet elkaar te attenderen op het naleven van de regels.

Lezingen

 1. De veiligheidsregels van de regering gelden. Dus stoelen op >1,5 m uit elkaar en daarom ook beperkt aantal deelnemers.
 2. Vooraf opgeven voor een lezing is verplicht. Dit om te voorkomen dat er te veel deelnemers zijn.
 3. Voor het bijwonen van een lezing dienen de deelnemers een lijst met hun contactgegevens (naam en tel nr.) in te vullen voor het geval er achteraf iemand ziek wordt en er contactonderzoek plaats moet vinden.
 4. De ruimte moet zo goed mogelijk geventileerd worden.
 5. Als je verkouden bent, je ziek voelt, of anders dan normaal, kom dan niet naar de lezing.
 6. Houdt aan de bar ook ruime afstand van elkaar.
 7. Schroom niet elkaar te attenderen op het naleven van de regels.


Voor meer informatie kunt u terecht op de Activiteitenpagina

 

Datum Tijd  

8 augustus

  7:00 uur Rondje Alkmaar – Bert de Haan
3 september 10:00 uur Door-de-week-excursie
12 september   Excursie
16 september 20:00 uur lezing Waterberging Twisk – Roelf Hovinga
1 oktober 10:00 uur Door-de-week-excursie
10 oktober   Excursie
21 oktober 20:00 uur Lezing De Brenne – Geert Engels
5 november 10:00 uur Door-de-week-excursie
14 november  7:30 uur Zuidpier –  Mart van Zweeden
18 november 20:00 uur Lezing Israël – Ger Molenaar
3 december 10:00 uur Door-de-week-excursie
12 december   Excursie Biesbosch
16 december 20:00 uur Lezing IJsvogel – Jelle Harder
21 januari 20:00 Lezing Ethiopië – Marinco Lefevere
     
     
     
Overige activiteiten    
2, 3 en 4 oktober   Eurobirdwatch/Vogelweek