Welkom


Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. heet u van harte welkom op haar site.
In 1983 vond er tussen negen vogelaars in Alkmaar een oriënterend gesprek plaats over de oprichting van een Vogelwerkgroep. Eén vergadering later was Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken een feit.

De vereniging heeft nu bijna 300 enthousiaste leden die hun interesse voor vogels met elkaar en met u willen delen. Onze leden zijn ieder op hun eigen manier en niveau bezig met vogels. Naast het waarnemen van in het wild levende vogels krijgt ook het beschermen van vogels en hun leefgebied steeds meer aandacht.

De doelstellingen van VWG Alkmaar e.o., opgenomen in de statuten, zijn:
– Het bevorderen van de kennis der natuur in het algemeen en die van de in het wild levende vogels in het bijzonder.
– Het organiseren en coördineren van activiteiten op bovenvermeld vogelkundig gebied.
– Een bijdrage te leveren aan vogel- en biotoopbescherming.

Lees meer

NIEUWSBRIEF

Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws binnen onze Vogelwerkgroep bestaat er sinds 2011 de nieuwsbrief “Gevleugeld Nieuws”.
Hierin vind u aankondigingen van activiteiten, oproepen, foto’s en opmerkelijke waarnemingen van vogels of hun gedrag. Overzicht alle nummers van de nieuwsbrieven.
U kunt zich hiervoor aan- of afmelden door een mail te sturen naar Miranda Zutt.

ORGANISATIE

Voorzitter: vacature
Secretaris: M. Platteeuw (Maarten), Jan van Scorelpark 57, 1871 EZ Schoorl
Penningmeester: P. v.d. Berg (Peter), Oranjelaan 65, 1815 JR Alkmaar
Vervangend voorzitter: P. de Greeuw (Peter),  Ina Boudierstraat 38, 1822 MN, Alkmaar
Lid: R.J. Struyk (Rob), Terrastraat 35, 1829 XM Oudorp (NH)
Lid: J. Tibbe (José), Junohof 15, 1829 DA Oudorp (NH)
Lid: E. den Otter (Elias),
Wagenweg 34, 1832 AE Koedijk

Natuurwetenschappelijke commissie: Tom Damm, Harry Smit en Maarten Platteeuw 
Excursiecommissie: Bert de Haan
Lezingencommissie: Ofra Carmi
Commissie Natuurbescherming:  Rob Struyk, Maarten Platteeuw, Gerard Langedijk
Redactie De Kleine Alk    : Tom Damm, Arie de Wit en Jan Stok

ANBI STATUS

Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een schenker giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Onze gegevens m.b.t. de ANBI-status vind je hier.

BROEDVOGELS VAN HET STEDELIJK GEBIED VAN ALKMAAR

Resultaten van 2014 vergeleken met drie voorgaande inventarisaties
Harry Smit, Maarten Platteeuw en Tom Damm

ISBN 978-94-91134-06-7

Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar een traditie opgebouwd is van het inventariseren van in de stad broedende vogels. De eerste inventarisatie vond reeds in 1984 plaats en daarna is dit elke 10 jaar herhaald.
In 2013-2014 is voor de vierde keer een inventarisatie uitgevoerd van alle broedvogels in het stedelijke gebied van Alkmaar. In deze ca. 30 jaar is op deze wijze een unieke serie ontstaan.
Vogels in het stedelijke gebied hebben nooit veel belangstelling gehad van vogelaars.

Broedvogels van het stedelijke gebied van Alkmaar