Ledenwandeling

Elke eerste zondag van elke maand is er een ledenwandeling met de bedoeling om naast vogels kijken ook te “socializen”: kennis te maken met andere leden en bestuursleden tijdens een wandeling van een uur of twee in het Geestmerambacht.

Aanmelden is niet nodig, verzamelen op de parkeerplaats bij het Vlasgat.
Starttijd: 8 uur

LET OP: de aankomende eerste zondag is op nieuwjaarsdag.... die slaan we even over. We zien u graag weer op zondag 5 februari 2023!

Lees meer

25 februari: Zeeland/Zuid-Holland

Wat gaan we doen?

We gaan weer eens naar het zuiden en maken een rondrit langs de Zeeuwse eilanden, een gebied dat altijd iets verrassend op levert. Grote groepen ganzen/zwanen en steltlopers, maar ook futen, duikers, mogelijk een IJseend, en zeevogels. Een eventuele  stop op de Maasvlakte kan weer van alles op leveren in dit jaargetijde. We gaan het zien. 

Excursieleider: Kees Roselaar
Vertrek 07:00 uur vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: mogelijk laat terug i.v.m lange afstand.

Algemene informatie rondom de excursies:

 • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
 • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
 • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
 • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
 • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
 • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
 • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
 • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).

Datum

25 februari 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!

25 Maart: Noordkop

Wat gaan we doen?

Noord-Holland heeft naast onze eigen vogelwerkgroep vele andere werkgroepen en interessante gebieden. Dit jaar gaan we bij twee vogelwerkgroepen op bezoek, waaronder Tringa. Klaas Bart laat ons zijn ‘local patch’ zien en andere plekken in de omgeving van Schagen en den Helder die de moeite waard zijn. De route stemt hij kort voor de excursie af met de bijzondere vogels uit zijn buurt!

Excursieleider: Klaas Bart
Vertrek 07:00 uur
 vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: flexibel (afhankelijk van weer en wensen van de deelnemers).

Algemene informatie rondom de excursies:

 • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
 • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
 • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
 • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
 • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
 • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
 • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
 • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).

Datum

25 maart 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!

29 April: Hoge Veluwe

Wat gaan we doen?

In april zijn al veel bosvogels terug en we hopen een flink aantal broedvogels tegen te komen zoals Kuifmees, Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Draaihals. Misschien dat we al onderweg een bijzondere soort tegen komen, je weet maar nooit. Houd rekening met een entree.

We bezoeken een groot deel met de auto, maar gaan ’s middags ook stukken fietsen en wandelen.

Excursieleider: Pierre van der Wielen
Vertrek 07:00 uur
 vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: flexibel (afhankelijk van weer en wensen van de deelnemers).

Algemene informatie rondom de excursies:

 • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
 • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
 • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
 • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
 • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
 • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
 • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
 • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).

Datum

29 april 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!

13 Mei: Eilandspolder

Wat gaan we doen?

De Eilandspolder is één van de in Nederlands aangewezen Natura2000 gebieden. Het oostelijke deel van de Eilandspolder valt zowel onder de Vogel- als de Habitatrichtlijn. Bovendien heeft de provincie de Eilandspolder aangewezen als weidevogel kerngebied. De Eilandspolder is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) uitgeroepen Icoonlandschap. Nu de kans om varend te ontdekken waarom dit gebied al deze “predicaten” heeft. Vanuit de open boot is er volop gelegenheid naar vogels te kijken en als daar belangstelling voor is gaan we ook een veenmosrietland betreden. Veenmosrietland is een nagenoeg alleen in Nederland voorkomend Habitat (en één van de Natura2000 doelen van de Eilandspolder). Tijdens de excursie is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen aan de excursieleider, boswachter (ecologie) Ab van Dorp.

Excursieleider: Ab van Dorp
Vertrek 08:30 uur
 vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: 1300u

Algemene informatie rondom de excursies:

 • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
 • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
 • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
 • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
 • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
 • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
 • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
 • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).

Datum

13 mei 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!

17 Juni: Omgeving Alkmaar (Jubileumdag)

Wat gaan we doen?

Deze dag staat in het teken van ons 40 jarig bestaan. Er zullen gedurende de hele dag activiteiten zijn, dus reserveer deze dag in uw agenda! Uiteraard wordt er gevogeld, met als het even kan de hele werkgroep! Meer informatie over deze dag volgt. 

Datum

17 juni 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!

15 juli: Weerribben

Wat gaan we doen?

In juni en juli wordt al wat stiller met de vogels en veel vogelaars gaan dan ook vlinderen en naar libellen kijken. De Weerribben en Wieden is een moerasgebied met Zwarte stern en Purperreiger, maar ook met veel soorten libellen en vlinders. 

Onze deskundige gids Sander Schagen helpt met de determinatie.

Excursieleider: Sander Schagen
Vertrek 07:00 uur
 vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: Flexibel

Algemene informatie rondom de excursies:

 • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
 • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
 • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
 • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
 • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
 • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
 • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
 • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).

Datum

15 juli 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!

19 Augustus: Biesbosch/ Marker Wadden

Wat gaan we doen?

Voor 19 augustus staan er twee plannen in de steigers. Optie één is naar de Biesbosch om de nesten van Zee- en Visarend te bewonderen. Optie twee is onder voorbehoud, want die optie heeft meer voeten in de aarde. Als het praktisch haalbaar is, zeilen we onder begeleiding van Debby Doodeman vanaf Enkhuizen met een boot naar de Marker Wadden en weer terug. Meer informatie volgt. 

Datum

19 augustus 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!

24 September: Bollenvelden

Wat gaan we doen?

Ne najaarstrek is eind september in volle gang. Bollenboeren zetten hun velden onder water om onkruid te bestrijden. Vele bijzondere steltlopers gebruiken de velden als tijdelijke pleisterplaats. Dit brengt ons in de gelegenheid om in ons eigen werkgebied van vrij dichtbij bijzondere steltlopers waar te nemen. Een goede oefening voor deze vaak lastig te determineren soortengroep. 

Excursieleider: -
Vertrek 07:00 uur
 vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: Flexibel

Algemene informatie rondom de excursies:

 • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
 • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
 • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
 • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
 • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
 • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
 • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
 • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).

Datum

24 september 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!

21 Oktober: Texel

Wat gaan we doen?

Texel staat bekend als ‘het’ vogeleiland van Nederland. Of beter gezegd: het vogelaarseiland van Nederland. Kees weet de plekken waar vogels zich in deze tijd ophouden. Een dagtocht langs gewone en bijzondere vogels (en vogelaars). 

Excursieleider: Kees Roselaar
Vertrek 07:15 uur
 vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: flexibel (afhankelijk van weer en wensen van de deelnemers).

Let op: aan deze excursie zijn extra kosten verbonden i.v.m de overvaart. De kosten worden per auto onderling verdeelt.

Algemene informatie rondom de excursies:

 • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
 • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
 • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
 • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
 • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
 • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
 • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
 • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).

Datum

21 oktober 2023

Maximum aantal deelnemers

-

Schrijf je in!