Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws binnen onze Vogelwerkgroep bestaat er sinds 2010 de nieuwsbrief  ‘Gevleugeld Nieuws’. In de nieuwsbrief vindt u aankondigingen van activiteiten, oproepen, foto’s en opmerkelijke waarnemingen van vogels of hun gedrag. De nieuwsbrief verschijnt van september tot juni bij voldoende nieuws maandelijks. U kunt zich hiervoor aan- of afmelden door een mail te sturen naar Eduard van Amstel.

Archief