Juvenielen: van 12 tot 18

Onder de vleugels van de VWG Alkmaar e/o organiseert een groep enthousiaste vogelaars, met de
toepasselijke naam “de Juvenielen”, excursies met en voor jongeren van ongeveer 12 t/m 18 jaar .
Elke eerste zondag van de maand is er een excursie. Bijvoorbeeld naar de sternkolonie van de Putten,
grutto’s in de Eilandspolder of speuren naar de roerdomp in het Kleimeer (bij het
Geestmerambacht). Elke tocht wordt begeleid door minstens twee ervaren gidsen. Je mag een
volwassen begeleider/begeleidster meenemen.

Lid worden van de vogelwerkgroep mag. Voor slechts 10 euro per jaar mag je aan alle activiteiten
deelnemen. Je ontvangt het clubblad de kleine Alk, bij voorkeur online. Je wordt lid door een mail te sturen naar onze onze secretaris.