Lezingen

Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen. Ze worden gehouden door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied. Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek dat is gedaan.
Dit is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen.

Er is altijd halverwege de lezing een pauze waarin u in de gelegenheid bent iets te drinken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.
De toegang is ook voor niet leden gratis.

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.

Programma overzicht

 

Woensdag 16 oktober: 19:30 uur Extra algemene ledenvergadering

                                               20:00 uur Mattias Hofstede over Suriname

Statutenwijzing bestuurstermijn

Op 16 oktober van dit jaar houdt het bestuur van de VWG een extra algemene ledenvergadering om lid 11 b van de statuten te veranderen. Het lid heeft betrekking op de verlenging van de bestuurstermijn.

De bijeenkomst zal worden gehouden in onze nieuwe locatie, wijkcentrum De Oever in Oudorp van half acht tot acht uur, daarna begint de lezing over Suriname.

De reden voor de extra AV komt voort uit de vergadering van maart dit jaar. Een van de agendapunten was toen om de zittingsduur van bestuursleden te verlengen van twee naar vier jaar met een mogelijke verlenging van twee termijnen. Tijdens de stemming werd het voorstel aangenomen met een krappe

meerderheid: de helft van de aanwezigen plus 1 stem was voor.

Niemand van de leden realiseerde zich op dat moment, dat in de statuten staat  dat er een meerderheid van tweederde van de aanwezige leden voor moet stemmen, wil het nieuwe voorstel in de statuten worden opgenomen. Toen de notulen en het voorstel op het bureau van de notaris belandden, heeft hij gemeld dat wij ons “huiswerk” moeten overdoen. Vandaar de extra algemene ledenvergadering.

Het is belangrijk dat deze wijziging dit jaar wordt doorgevoerd. Zou dit gebeuren op de ledenvergadering in 2020, dan zouden de bestuurstermijnen van twee leden afgelopen zijn en moeten er nieuwe bestuurders gevonden worden. Het vinden van nieuwe mensen is lastig. Dat bleek wel toen Sara Licher ermee stopte.

De nieuwe termijn biedt de mogelijkheid om bestuursleden langer aan de vereniging te binden. Na vier jaar kan met instemming van de leden de termijn

verlengd worden met een nieuwe periode van vier jaar en daarna nog een keer.

Al met al is de maximale termijn twaalf jaar. Te allen tijde geldt dat de bestuursleden tussentijds kunnen opstappen of weggestemd kunnen worden.

Mocht de tweederde meerderheid niet gehaald worden, dan blijven de oude statuten gelden.

De officiële uitnodiging en de agenda voor deze korte extra AV krijgt iedereen in de Kleine Alk nummer 3.

 

Lezing Suriname door Mattias Hofstede

Maart 2019 zijn we als groepje van vier natuurfotografen, op initiatief van Peter Grobben ( PGF reizen ), 17 dagen naar Suriname afgereisd om een avontuurlijke verkennings-trip te maken met als doel een natuurfotografiereis in elkaar te zetten die wij dit najaar gaan lanceren.

Fork-tailed Woodnymph (Thalurania furcate) – Mattias Hofstede

In een land dat ongeveer vijf keer zo groot is als Nederland maken we een reis van savanne naar jungleplateau en van primair laagelandregenwoud naar oude plantages en moerassen langs de kust. 

Met de hulp van lokale topgids Fred Pansa hebben we vele specialiteiten en doelsoorten kunnen zien, horen en fotograferen. Een reis met vele hoogtepunten door het zien van haast mythische vogels, de meest kleurrijke vlinders en libellen en even bijzondere reptielen en amfibieën. Ook vele zoogdieren waaronder dolfijnen, apen en zelfs junglekatten.

Bovenal hebben we alles gelukkig ook nog op de foto weten te krijgen. 

Graag laat ik dit aan jullie zien en vertel ik deze avond over onze fantastische reis.