Lezingen

LEZINGEN

Het Wijkcentrum de Oever is weer geopend en de eerste lezing heeft in september plaatsgevonden.
Helaas heerst Covid-19 nog steeds en daarom gelden nog steeds een aantal regels.

 • Corona Toegangsbewijs is niet verplicht.
 • Geen mondkapjes en geen 1,5 m afstand houden.
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
 • De zaal wordt geventileerd middels een lucht-verversings-systeem.
  Dus geen circulatie, maar neem een extra trui of sjaal mee.
 • Als je hoest, niest of bij twijfel kom niet, hoe jammer ook.
 • De bar is geopend om consumpties op te halen.
  In de Ontmoetingszaal plaatsnemen op de aanwezige stoelen.
  Geen stoelen extra bijzetten of verplaatsen.
 • Naborrels zijn niet mogelijk in de Ontmoetingszaal, maar wel in onze lezingenzaal.

We gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

LET OP: LEZINGEN VOORTAAN OP MAANDAGAVOND

Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied.
Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek.
Het is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen.
Doorgaans vinden de lezingen plaats op de derde maandag van de maand (met uitzondering van de zomerstop).

De toegang is ook voor niet leden gratis.

De lezingen vinden in Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV te Oudorp (Alkmaar) plaats.

Aanvang 20:00 uur

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.

 

LEZINGEN PROGRAMMA OVERZICHT

18 oktober 2021 De IJsvogel, de mooiste vogel van Nederland door Jelle Harder
Voor veel mensen zijn IJsvogels de mooiste vogels in ons land.
Ze hebben opvallende kobalt blauwe vleugels, rug en kop. IJsvogels vliegen razend snel over het water en hebben bijnamen als ’blauwe schicht’ of ‘vliegende edelsteen’.
Zie je een IJsvogel dan is je hele dag goed.
Behalve over het uiterlijk van IJsvogels vertelt Jelle over het leefgebied, het broeden met opmerkelijke resultaten, de leeftijd en het voedsel zoeken.
In Gooi en Vechtstreek zijn voor IJsvogels veel speciale broedwanden gemaakt.
Dat heeft er voor gezorgd dat hier opvallend veel IJsvogels tot broeden komen. In 2017 zelfs 104 paar!
In de presentatie krijgen we ook een beeld van IJsvogels in de omgeving van Alkmaar en Nederland.
Met voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe de mens IJsvogels kan helpen aan meer broedgelegenheid.
De lezing is doorspekt met foto’s van Nederlandse topfotografen en enkele korte video’s.
Na de pauze volgt een prachtige film van Cees van Kempen over IJsvogels in een stadse omgeving.

Over Jelle Harder: Van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek ben ik de oprichter en coördinator.
Het onderzoek aan IJsvogels doe ik al vanaf begin jaren negentig.
Voor het maken van broedwanden voor IJsvogels heb ik een Handleiding gemaakt en een DVD instructiefilm.
Voor mijn activiteiten t.b.v. de IJsvogels ontving ik in 2006 de eerste Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs.
Voor Vogelbescherming Nederland was ik tussen 2008 en 2018 vijf keer webloghouder van de site over de IJsvogels (www.beleefdelente.nl).

 

15 november 2021    De Brenne door Geert Engels
Natuurpark De Brenne is een natuurgebied met internationale status.
Het ligt zo’n 250 km ten zuiden van Parijs en is voor de natuurliefhebber en rustzoeker een prachtig gebied.

Bijeneters – Rob Struyk

Er liggen zo’n 3000 meren en meertjes die onder andere gebruikt worden voor de visteelt.
Maar ze worden ook bevolkt door veel vogelsoorten.
Soorten die in Nederland zeldzaam zijn geworden komen daar nog in grote getale voor.
En uiteraard diverse soorten die wij hier niet kennen, maar die we wel graag willen zien.
Ook de plantenrijkdom is uniek; er komen o.a. tientallen soorten orchideeën voor.
Geert Engels komt al bijna 20 jaar in het gebied en kent het inmiddels op zijn duimpje.
Hij verzorgt er excursies en lezingen. Tijdens die excursies staat de natuur centraal, maar ook andere zaken zoals landschap en visteelt komen aan de orde.
Geert heeft de camera altijd paraat en aan de hand van zijn foto’s wil hij zijn publiek kennis laten maken met dit prachtige gebied.
Om al vast een idee te krijgen van de natuurbelevenissen van Geert, kijk op http://fotosgeertengels.blogspot.com/

 

 


20 december 2021   Wit-Rusland door Ruud Kampf
In 2018 vertelde Ruud Kampf over zijn reizen door Oost-Europa tussen 1986 en 2017, waarbij alleen Wit-Rusland en Moldavië nog niet zijn aangedaan.
Samen met Kitty stonden ze al een paar keer aan de oost-grens van Polen.
Wit-Rusland  was wel toegankelijk, maar niet om vrij te reizen, en zeker niet met een eigen busje.
Begin 2019 gingen de grenzen open. Aan de Nederlandse ambassade gevraagd: kunnen we op eigen houtje reizen?
Ja dat kan, maar doe het dit jaar, want je weet maar nooit (toen wisten we niet wie Roman Protasevitsje is…).
Deze avond gaat voornamelijk over de prachtige natuur en vogelrijkdom in deze land.
Ruud laat beelden zien van de landschappen, van de mensen, de vriendelijke ontvangst overal.
Over het ringen van Poelsnippen, Laplanduilen en Waterrietzangers.
Zoektochten naar Oeraluilen, Azuurmezen en meer moois.
En natuurlijk de tragiek van een land tussen oost en west, de leegte en stilte van het land, waar zoveel mensen zijn verdwenen, de lege dorpen,
de overtocht van Napoleon over de Berezina, de invallen van Polen, Russen, Duitsers.
Toen we uiteindelijk in Wit-Rusland waren, voelden we zo vrij als een vogeltje.
En  maar hopen op democratie in Belarus. Wanneer kunnen, mogen er we er weer heen? Het was een speciale reis.

 

 

17 januari 2022    40 jaar IJsselmeer telling vanuit de lucht door Mennobart van Eerden
Mennobart van Eerden telt al ruim 40 jaar de watervogels in het IJsselmeergebied, één van de grootste waterplassen van Europa, vanuit de lucht.
Hoe doe je dat en wat komt bij kijken? Een spannende lezing met heel veel info en overzicht, letterlijk en figuurlijk!

Ruim 40 jaar achtereen wurmde hij zich iedere maand in een vliegtuigje om gedurende 5-7 uur vogels te tellen op het IJsselmeer.
Dat leverde hele mooie gegevens op en daardoor weten we nu erg veel over de vogels en het belang van het gebied.
Naast de overwinteraars zoals de duikeenden en zaagbekken bespreken we ook de meeuwen en sterns, Aalscholvers en andere in kolonies broedende soorten zoals Lepelaar en Grote Zilverreiger.

Het IJsselmeergebied,  dat bestaat uit het Markermeer,  het IJsselmeer, IJmeer en de  randmeren, is steeds door menselijke activiteiten beïnvloed.
Denk daarbij aan de aanleg van nieuwe natuurgebieden Oostvaarderplassen, de Kreupel, de Markerwadden en de vooroevers en de effecten hiervan op de waterkwaliteit.
Hoe reageren de vogels hierop?

Het tweede deel van de lezing gaat over het beleven van het gebied, want vanuit de lucht geeft dat een prachtig overzicht van water, lucht en landschap.
Ook ijs is zo’n apart verhaal en zeker in het IJsselmeergebied kan dat geweldige beelden opleveren.
Het tellen zelf, hoe doe je dat en waar  je op moet letten komt aan bod.

 

21 februari 20200     Sallandse heuvelrug en de korhoen door Tom Schoonhof
Nadere info volgt.

 

21 maart 2022   Jaarvergadering + lezing Geluidopname van vogels door Wessel Schrik
Wessel van de Schrik is een nieuwe lid van de vogelwerkgroep. Hij is tijdens de coronaperiode lid geworden en daarom nog niet bekend bij de leden.
Vanavond geeft hij een korte presentatie over vogelgeluid. Deze ‘taak voor sport’ blijft ook voor ervaren vogelaars nog steeds lastig.
De mens is nu eenmaal visueel ingesteld.
Iedereen kan aan de hand van een tekening of foto een vogel leren herkennen, maar hoe zit dat met geluid?
Gelukkig bestaan er sonogrammen. Een sonogram is een visuele representatie van een geluid.
Aan de hand van sonogrammen zal hij in de lezing een aantal vragen proberen te beantwoorden:
Wat is geluid? Wat zijn bonventonen? Hoe kun je een liedje analyseren? Waarom zingen vogels? Waarom roepen ze?
Waarom is het belangrijk om ook de roepjes te kennen? Hoe kunnen sonogrammen helpen om al die roepjes uit elkaar te houden?
Welke manieren zijn er om zelf geluiden op te nemen? Wat heb je daarvoor nodig?

Als muzikant/componist en vogelaar ben ik gefascineerd door vogelzang.
Vogelzang wordt eigenlijk pas vanaf rond 1950 echt bestudeerd en is daarom een spannend terrein waar veel onderzoek wordt gedaan. P
Pas recent is bijvoorbeeld ontdekt dat bij veel meer soorten dan gedacht ook de vrouwen zingen, en niet alleen bij exotische zangvogels:
vrouwtjes-bosuilen blijken te oehoe-en en mannetjes te kuWICK-en!

Ik ben zelf op vrij late leeftijd begonnen met vogelen doordat ik lange periodes in de Brenne (Frankrijk) verbleef, rustig watterrijk ouderwets
rommelig cultuurland, waar de wielewalen, hoppen, klauwieren, bijeneters, kerkuilen, kraanvogels en grote karekieten je nog om de oren vliegen.
Met zulke mooie soorten om je heen is het haast moeilijk geen vogelaar te worden.

Iedereen die vogels wil leren herkennen, bestuderen of inventariseren bereikt op een gegeven moment het punt dat het noodzakelijk wordt
de roepjes en zang te leren herkennen. En hoe meer je leert, des te meer blijkt er telkens nog weer bij te leren.
De beste manier om dit te doen blijft het veld in gaan en veel ervaring opdoen, maar hoe vind je dat ene nog onbekende geluid dat je een paar uur eerder hoorde terug op een cd?

 

 

11 april 2022   Ethiopië door Marinco Lefevere
In februari 2015 heeft Marinco Lefevere samen met Rob en Gina Struyk een rondreis gemaakt door Ethiopië.
Ethiopië ligt in het oosten van Afrika net boven de evenaar. Het grenst aan Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan.

Ethiopie – Marinco Levefere
Thick-billed Raven

Om natuur en dieren te zien en zeker vogels is Ethiopië een prachtig land met veel verschillende gebieden.
Het hoge noorden, het warme en droge zuiden en schuin door het midden de bekende Riftvallei.
Deze Riftvallei heeft een lengte van 6400 km en loopt van Mozambique geheel in het zuiden van Afrika tot aan Syrië in het midden-oosten.
Op het land is deze vallei een veilige trekroute voor trekvogels en het is daarom een prima land om vogels te zien.
Vele vogelsoorten komen in Ethiopië voor, rond de 900 en dat is ongeveer 10% van alle vogelsoorten.
Zij hebben zeker geen 900 soorten gezien, maar vele nieuwe ontdekkingen gedaan.
De beeldpresentatie van Marinco belooft een waar spektakel.

 

 

 

 

 

 

16 mei 2022 Leden voor leden