Lezingen

Aan de leden van VWG Alkmaar en Omstreken.

Het bestuur heeft besloten, in het kader van de landelijke Corona -maatregelen, de ledenvergadering en de aansluitende lezing op woensdag 18 maart a.s. niet door te laten gaan en uit te stellen tot een andere “lezingen”avond.

T.z.t. zult u opnieuw uitgenodigd worden.

Namens het bestuur,
Maarten Platteeuw
secretaris

Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen. Ze worden gehouden door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied. Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek dat is gedaan.
Dit is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen.

Er is altijd halverwege de lezing een pauze waarin u in de gelegenheid bent iets te drinken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.
De toegang is ook voor niet leden gratis.

De lezingen vinden in Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV te Oudorp (Alkmaar) plaats.

Aanvang 20:00 uur

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.

Programma overzicht

 

Datum volgt: Jaarvergadering en na de pauze een lezing van Maarten Platteeuw

Let op de aanvang is 20:00 uur!

Zee- en kustvogels op de Nederlandse Noordzee: in conflict met de ‘groene’ energietransitie?

Nederland loopt binnen de Europese Unie achter bij het realiseren van meer duurzame vormen van energie-opwekking. Het zijn vooral de plannen voor grootschalige

aanleg en exploitatie van offshore windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee die ons onze afgesproken klimaatdoelstellingen moeten helpen halen. De grote inspanning die Nederland nu beoogt te leveren op het gebied van ‘wind op zee’ lijken op het eerste gezicht goed nieuws voor mensen met een ‘groen hart’. Niettemin dienen juist ook dit soort ‘groene’ initiatieven degelijk getoetst te worden op hun mogelijk negatieve effecten op het ecologisch functioneren van het vooralsnog nog vrijwel onaangetaste natuurlijke systeem van de Noordzee, met zijn bodemfauna,

zijn vissen, zijn zeezoogdieren en (uiteraard) ook zijn vogels.

Als ‘nieuwe’ speler op de open zee dient de offshore wind-industrie duidelijk aan te tonen dat de beoogde massale operationalisering van wind op zee niet ten koste gaat

van de leefbaarheid van dit ecosysteem voor o.a. zee- en kustvogels. Dit biedt de kans en de financiële mogelijkheden om beter en dieper inzicht te

verkrijgen in waar en wanneer zeevogels de zee gebruiken en wat ze daar precies doen. Hopelijk bieden

deze onderzoeksmogelijkheden ons niet alleen de mogelijkheid om wind op zee in goede banen te leiden, maar ook om sowieso meer over zeevogels en hun kwetsbaarheden te weten te komen.

 

Woensdag 15 april: Otte Zijlstra over Canada: Lezing wordt uitgesteld

In juni 2017 heb ik dit gebied bezocht in een grote camper. We landen in Vancouver en bezoeken de volgende dag het grote Stanley Park waar we mooi de Am. Helmspecht bezig konden zien. Het

Rufous Hummingbird

oude centrum met mooi uitzicht op de haven is ook de moeite waard. Daarna naar Vancouver Eiland voor de beren in Telegraph Cove en Orka’s in Victoria. Het is een lang gerekt eiland bijna zo groot als Nederland. Ook de Amerikaanse Zeearend zien we regelmatig. Naast deze grootste soort die we gezien hebben komt hier ook het kleinste vogeltje voor de Kolibrie. Die verwacht je niet op deze breedtegraad! Ze overwinteren in Mexico. Nadat we Tofine en Port Alberni bezocht hebben zoeken we het vaste land weer op en zijn weg naar Whistler waar in 2010 de winterspelen werden gehouden. Via Kamloops vervolgen we onze weg naar Wells Gray, een provinciaal park waar we Zwarte Beren zullen zien, maar ook een Cedar Pestvogel. We vervolgen onze weg naar Mount Robson, met bijna 4000 meter, de hoogste berg van de Rockies en besneeuwde toppen. We vervolgen onze weg naar de beroemde Ice-Way die loopt van Jasper naar Banff. Onderweg diverse soorten eekhoorns en Chipmunks gezien. Bij Maligne Lake konden we nestelende Raven waarnemen en een Am. Waterspreeuw. Op een ruim opgezette camping broedde een Drieteenspecht! De Rockies: Landschappelijk een fenomeen omlijst door indrukwekkende gletsjers en blauwe meren. Columbia Ice-fieldcentrum bezocht en ook een tocht op de gletsjers gemaakt; elk jaar worden ze kleiner, maar nog steeds indrukwekkend. De hooggelegen meren zoals Lake Louise en Lake Moraine mogen niet gemist worden! Indrukwekkend blauw gekleurd. Hier ook de Harlekijn eend en Taiga Gaai. We vervolgen onze weg naar Canmore waar we het informatiecentrum bezocht hebben. Ook hier nog een leuke camping met een meertje waar we een Visarend en een Killdeer plevier zagen. Op naar Calgary en terug naar Schiphol de vier weken zaten

Grijze Notenkraker

erop.

 

Woensdag 20 mei: leden voor leden avond: Lezing wordt uitgesteld

Vanavond krijgen leden de gelegenheid om hun eigen plaatjes met elkaar te delen. Foto’s (vooral van vogels) genomen in het werkgebied of op vakanties, alles is mogelijk. Geef je snel op bij Peter v.d. Berg.