Lezingen

Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen. Ze worden gehouden door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied. Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek dat is gedaan.
Dit is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen.

Er is altijd halverwege de lezing een pauze waarin u in de gelegenheid bent iets te drinken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.
De toegang is ook voor niet leden gratis.

De lezingen vinden in Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV te Oudorp (Alkmaar) plaats.

Aanvang 20:00 uur

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.

Programma overzicht

 

 

Woensdag 18 december: Cumulatieve effecten van menselijk handelen en klimaatontwikkeling op de Scholekster door Bruno Ens

Sovon-medewerker Bruno Ens, die zich al een half mensenleven wijdt aan de studie van de Scholekster.

In de afgelopen kwart eeuw is er sprake van een dramatische afname van de Scholeksters in Nederland. Die afname gaf zelfs aanleiding tot krantenkoppen dat de Scholekster op uitsterven staat. Dat laatste lijkt niet heel waarschijnlijk maar de Scholekster neemt sneller af dan de Grutto, terwijl de levensverwachting van Scholeksters aanzienlijk hoger is. Er is niet een duidelijke factor aan te wijzen. Er lijkt sprake van een combinatie van factoren. Het zit de soort op allerlei manieren opeens (bijna) overal tegen, zowel op het wad, als in de binnenlandse broedgebieden. In deze lezing worden de vele problemen waar de Scholekster tegenwoordig mee te maken heeft onder de loep genomen en wordt het belang van onderzoek aan individueel gemerkte Scholeksters benadrukt.

 

 

 

Woensdag 15 januari 2020: Kiekendieven van Nederland het jaarrond door Madeleine Postma
In 1990 werd in een Oost-Groninger akker voor het eerst in Nederland een nest beschermd van Grauwe kiekendieven, waarvan toen nog maar drie paartjes in ons land waren. Inmiddels broeden er jaarlijks wisselend 40 tot 60 broedparen van deze elegante roofvogel in Nederland. Hoe kan dit?
Kennis over een soort is de noodzakelijke basis om te komen tot een effectieve bescherming. Daarom in deze lezing ook aandacht voor voortschrijdende inzichten naar aanleiding van de resultaten

Jonge Grauwe kiekendieven op de rand van de beschermingskooi – Gerard Sterk

verkregen uit jarenlang onderzoek gebaseerd op veldwerk gecombineerd met high-tech middelen zoals radiotelemetrie, satellietzenders en gps-loggers. Dit alles heeft een deel van de ‘geheimen’ van Grauwe kiekendieven onthuld. Zoals bijvoorbeeld prooikeuze, gebiedsgebruik in het broed- en winterseizoen, migratieroutes, overwinteringsgebieden of onverwachte slaapplaatsen. Onderzoek dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in landbouwgebieden.
Het beschermen en onderzoek is niet alleen bij Grauwe kiekendieven gebleven: ondertussen worden ook de op dit moment voor Nederland nog zeldzamere Blauwe kiekendief (gemiddeld 10 broedparen in de afgelopen jaren, bron: De Takkeling) en de algemener voorkomende Bruine kiekendief (geschat op ± 1200 broedparen, bron: SOVON) meegenomen in het werk van 
Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Alle drie de soorten zijn in een relatief korte tijd gedwongen deels of helemaal over te schakelen van natuurlijke landschappen naar landbouwgebieden en zo tot akkervogels verworden, en als grondbroeders daarmee kwetsbaar voor en afhankelijk van menselijke activiteiten.

Tijdens de lezing zal medewerker Madeleine Postma (coördinator beschermingswerk) jullie meenemen op een reis met de kiekendieven. Met daarin eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven. Om vervolgens meer op soortspecifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze?

 

Woensdag 19 februari  Timo Roeke van Waarneming.nl

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland. Elk jaar worden er door burgers zoals u en ik zeven miljoen waarnemingen verzameld. Dit in combinatie met miljoenen foto’s maakt het een indrukwekkende database van alle flora en fauna in Nederland. Wil je weten hoe Waarneming.nl werkt? Wat er allemaal achter de schermen gebeurt? Hoe je gebruik kunt maken van onze mobiele applicaties om in het veld in te voeren en soorten automatisch te herkennen? Kom dan vooral naar de presentatie die Timo Roeke op 19 februari geeft in Wijkcentrum de Oever.