Lezingen

De lezingen gaan wel door maar ook De Oever ontkomt niet aan de nieuwe aangescherpte Covid19-maatregelen, opgelegd vanuit de overheid en ingaande op 14-10-2020.
Per 19-10-2020 zijn daar de aanbevelingen van de Gemeente Alkmaar bijgekomen.
Voorlopig gelden deze voor de komende 4 weken.
De meest ingrijpende maatregel is dat de bar en Ontmoetingszaal gesloten zijn en het niet meer toegestaan wordt consumpties in de zaal te serveren.
In deze uitzonderlijke situatie is het meenemen van een eigen watertje of iets dergelijks wel toestaan.
Zelf meegenomen alcoholische dranken blijven verboden.
Het is aan te bevelen een extra vest of trui mee te nemen. Vanwege de actieve ventilatie kan men de huidige binnentemperatuur namelijk als fris ervaren.

Verder loopt het wijkcentrum alvast vooruit op de landelijke mondkapjesplicht en is een mondkapje verplicht in de gemeenschappelijk publieke ruimtes zoals ingang, gangen en toiletten

We hebben een grotere zaal kunnen huren, maar wel op MAANDAGAVOND.
Omdat we toch een beperking hebben in het aantal bezoekers is reserveren noodzakelijk.
Wij beseffen dat dit voor de leden van de (vrije)vogelwerkgroep een ongemakkelijke situatie is, maar we hopen dat het programma voldoende boeiend is om deze drempel te overwinnen.

De volgende regels zijn van toepassing:

  1. De veiligheidsregels van de regering gelden. Dus stoelen op >1,5 m uit elkaar en daarom ook beperkt aantal deelnemers.
  2. Vooraf opgeven voor een lezing is verplicht. OPGEVEN VOOR EEN LEZING. Dit om te voorkomen dat er te veel deelnemers zijn.
  3. Voor het bijwonen van een lezing dienen de deelnemers op een lijst  hun contactgegevens (naam en tel nr.) in te vullen voor het geval er achteraf iemand ziek wordt en er contactonderzoek plaats moet vinden.
  4. De ruimte moet zo goed mogelijk geventileerd worden.
  5. Als je verkouden bent, je ziek voelt, of anders dan normaal, kom dan niet naar de lezing.
  6. Houdt aan de bar ook ruime afstand van elkaar.
  7. Schroom niet elkaar te attenderen op het naleven van de regels.
  8. I.v.m. een grotere zaal zijn de lezingen nu op maandag i.p.v. woensdag.

Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen. Ze worden gehouden door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied. Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek dat is gedaan.
Dit is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen. Doorgaans vinde de lezingen plaats op de derde woensdag van de maand (met uitzondering van de zomerstop).

De toegang is ook voor niet leden gratis.

De lezingen vinden in Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV te Oudorp (Alkmaar) plaats.

Aanvang 20:00 uur

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.

 

LEZINGEN PROGRAMMA OVERZICHT

In verband met de coronaregels is het Wijkcentrum gesloten.

Om de leden en lezinggevers duidelijkheid te geven is besloten om de lezingen op te schorten tot september 2021.

 

Ethiopië door Marinco Lefevere

In februari 2015 heeft Marinco Lefevere samen met Rob en Gina Struyk een rondreis gemaakt door Ethiopië. Ethiopië ligt in het oosten van Afrika net boven de evenaar. Het grenst aan Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Om natuur en dieren te zien en zeker vogels is Ethiopië een prachtig land met veel verschillende gebieden. Het hoge noorden, het warme en droge zuiden en schuin door het midden de bekende Riftvallei. Deze Riftvallei heeft een lengte van 6400 km en loopt van Mozambique geheel in het zuiden van Afrika tot aan Syrië in het midden-oosten. Op het land is deze vallei een veilige trekroute voor trekvogels en het is daarom een prima land om vogels te zien. Vele vogelsoorten komen in Ethiopië voor, rond de 900 en dat is ongeveer 10% van alle vogelsoorten. Zij hebben zeker geen 900 soorten gezien, maar vele nieuwe ontdekkingen gedaan. Een beeldpresentatie van Marinco belooft een waar spektakel.

 

De IJsvogel, de mooiste vogel van Nederland door Jelle Harder

Voor veel mensen zijn IJsvogels de mooiste vogels in ons land.
Ze hebben opvallend kobalt blauwe vleugels, rug en kop. IJsvogels vliegen razend snel over het water en hebben bijnamen als ’blauwe schicht’ of ‘vliegende edelsteen’. Zie je een IJsvogel dan is je hele dag goed.
Behalve over het uiterlijk van ijsvogels vertelt Jelle over het leefgebied, broeden met opmerkelijke resultaten, leeftijd en voedsel zoeken. In Gooi en Vechtstreek zijn voor IJsvogels veel speciale broedwanden gemaakt. Dat heeft er voor gezorgd dat hier opvallend veel ijsvogels tot broeden komen. In 2017 zelfs 104 paar!
In de presentatie krijgen we ook een beeld van IJsvogels in de omgeving van Alkmaar en Nederland. Daarna wordt met wat voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens IJsvogels kan helpen aan meer broedgelegenheid. De lezing is doorspekt met foto’s van Nederlandse topfotografen en enkele korte video’s. Na de pauze volgt een prachtige film van Cees van Kempen over IJsvogels in een stadse omgeving.
Over Jelle Harder: Van de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek ben ik de oprichter en coördinator. Het onderzoek aan IJsvogels doe ik al vanaf begin jaren negentig. Over het maken van broedwanden voor IJsvogels heb ik een Handleiding gemaakt en een DVD instructiefilm. Voor mijn activiteiten t.b.v. de IJsvogels ontving ik in 2006 de eerste Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs. Voor Vogelbescherming Nederland was ik tussen 2008 en 2018 vijf keer webloghouder van de site over de IJsvogels (www.beleefdelente.nl).

 

De Brenne door Geert Engels

Natuurpark De Brenne is een natuurgebied met internationale status. Het ligt zo’n 250 km ten zuiden van Parijs en is voor de natuurliefhebber en rustzoeker een prachtig gebied. Er liggen zo’n 3000 meren en meertjes die onder andere gebruikt worden voor de visteelt. Maar ze worden ook bevolkt door vele vogelsoorten. Soorten die in Nederland zeldzaam zijn geworden komen daar nog in groten getale voor. En uiteraard diverse soorten die wij hier niet kennen, maar die we wel graag willen zien. Ook de plantenrijkdom is uniek; er komen o.a. tientallen soorten orchideeën voor.
Geert Engels komt al bijna 20 jaar in het gebied en kent het inmiddels op zijn duimpje. Hij verzorgt er excursies en lezingen. Tijdens die excursies staat de natuur centraal, maar ook andere zaken zoals landschap en visteelt komen aan de orde. Geert heeft de camera altijd paraat en aan de hand van zijn foto’s wil hij zijn publiek kennis laten maken met dit prachtige gebied. Om al vast een idee te krijgen van de natuurbelevenissen van Geert, kijk op http://fotosgeertengels.blogspot.com/