Lezingen

LEZINGEN

De Oever is weer geopend.

Als je hoest, niest en bij twijfel kom niet, hoe jammer ook.

We gaan er uiteraard vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

LET OP: LEZINGEN VOORTAAN OP MAANDAGAVOND

Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied. Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek.
Het is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen.
Doorgaans vinden de lezingen plaats op de derde maandag van de maand (met uitzondering van de zomerstop).
De toegang is ook voor niet leden gratis.
De lezingen vinden in Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV te Oudorp (Alkmaar) plaats.

Aanvang 20:00 uur

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.

12 september   De Kreupel, een vogeleiland in het IJsselmeer door Leon Kelder

De Kreupel is als natuurgebied aangelegd kunstmatig eiland in het IJsselmeer. Het eiland (archipel), 70 hectare groot, ligt op ca. 4,5 kilometer uit de kust van Andijk. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Kreupel is tussen 2002 en 2004 aangelegd op een bestaande ondiepte. In de 15e eeuw vormde deze ondiepte nog een eiland in de Zuiderzee. Toen de vaargeul Amsterdam-Lemmer uitgediept moest worden, is het vrijgekomen zand en slib gebruikt om het eiland te maken om watervogels als Visdiefjes, Dwergsterns en meeuwen een veilige haven te geven in deze visrijke wateren. In de zomermaanden is het eiland een pleisterplaats voor duizenden Zwarte sterns. Het eiland is niet toegankelijk voor bezoekers, maar vanaf de natuurhaven met een aantal aanlegsteigers heb je goed zicht op het eiland.

Leon Kelder is een boswachter ecologie bij Staatbosbeheer in de Kop van Noord-Holland. Vanaf de oplevering van de Kreupel is hij betrokken bij het beheer van het vogeleiland en de inventarisatie van de broedende vogels. “Op de leeftijd van 12 jaar was ik al erg geïnteresseerd in vogels en vooral de vogeltrek fascineerde me enorm! Al snel kwam ik in aanraking met telwerk, onderzoek en het vangen en ringen van vogels. De passie voor vogels en de natuur is in alle jaren zeker even hartstochtelijk gebleven. Het ringen en volgen van de vogels blijft onverminderd fascinerend. Hiermee ook het diepere besef van de noodzaak om de natuurgebieden te beschermen, juist in te richten en te beheren.”

17 oktober  40 jaar IJsselmeertelling vanuit de lucht door Mennobart van Eerden

Mennobart van Eerden telt al ruim 40 jaar de watervogels in het IJsselmeergebied, één van de grootste waterplassen van Europa, vanuit de lucht. Hoe doe je dat en wat komt daar bij kijken? Een spannende lezing met heel veel info en overzicht, letterlijk en figuurlijk!

Ruim 40 jaar achtereen wurmde hij zich iedere maand in een vliegtuigje om gedurende 5-7 uur vogels te tellen op het IJsselmeer. Dat leverde hele mooie gegevens op en daardoor weten we nu erg veel over de vogels en het belang van het gebied. Naast de overwinteraars zoals de duikeenden en zaagbekken bespreken we ook de meeuwen en sterns, Aalscholvers en andere in kolonies broedende soorten als Lepelaar en Grote zilverreiger.

Het IJsselmeergebied, inclusief het Markermeer, IJmeer en de vier randmeren van Flevoland, is steeds beïnvloed door menselijke activiteiten. Denk aan effecten op de waterkwaliteit en de aanleg van nieuwe natuurgebieden Oostvaarderplassen, de Kreupel, de Markerwadden en de vooroevers. Hoe reageren de vogels hierop?

Het tweede deel van de lezing gaat over het beleven van het gebied, want vanuit de lucht geeft dat een prachtig overzicht van water, lucht en landschap. Ook ijs is zo’n apart verhaal en zeker in het IJsselmeergebied kan dat geweldig beeld opleveren. Ook het tellen zelf, hoe je dat doe en waarop je moet letten komen aan bod.

14 november  Scholeksters gaan het dak op! door Rafael Mating

In 20 jaar tijd is het aantal broedende Scholeksters in ons land meer dan gehalveerd. De afname lijkt nog lang niet ten einde. In mijn verhaal over de Scholeksters neem ik jullie mee in de geschiedenis van deze eigenzinnige vogel. Drie broedseizoenen heb ik onderzoek mogen doen naar Scholeksters op Ameland. Lange tijd waren de stroken langs de kust de enige plek waar broedende Scholeksters te vinden waren.

Begin van de 20e eeuw trokken ze de rijke agrarische gebieden in en voegden ze zich bij de traditionele weidevogels. Tegenwoordig zijn ze in heel Nederland te vinden en zoeken ze het graag nog hogerop. Nu het in de traditionele broedgebieden nauwelijks lukt om jongen groot te brengen is de hoop gevestigd op de stad. Lukt het ze daar wel om voldoende jongen vliegvlug te krijgen en zal de Scholekster over een paar decennia vooral bekend staan als stadsvogel?

Met het citizen science-project “scholekster op het dak” proberen we hier antwoorden op te krijgen.

 

12 december  Odyssee door Pierre van der Wielen