Lezingen

Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen. Ze worden gehouden door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied. Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek dat is gedaan.
Dit is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen.

Er is altijd halverwege de lezing een pauze waarin u in de gelegenheid bent iets te drinken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.
De toegang is ook voor niet leden gratis.

De lezingen vinden in Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV te Oudorp (Alkmaar) plaats.

Aanvang 20:00 uur

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.

Programma overzicht

 

Woensdag 15 januari 2020: Kiekendieven van Nederland het jaarrond door Madeleine Postma
In 1990 werd in een Oost-Groninger akker voor het eerst in Nederland een nest beschermd van Grauwe kiekendieven, waarvan toen nog maar drie paartjes in ons land waren. Inmiddels broeden er jaarlijks wisselend 40 tot 60 broedparen van deze elegante roofvogel in Nederland. Hoe kan dit?
Kennis over een soort is de noodzakelijke basis om te komen tot een effectieve bescherming. Daarom in deze lezing ook aandacht voor voortschrijdende inzichten naar aanleiding van de resultaten

Jonge Grauwe kiekendieven op de rand van de beschermingskooi – Gerard Sterk

verkregen uit jarenlang onderzoek gebaseerd op veldwerk gecombineerd met high-tech middelen zoals radiotelemetrie, satellietzenders en gps-loggers. Dit alles heeft een deel van de ‘geheimen’ van Grauwe kiekendieven onthuld. Zoals bijvoorbeeld prooikeuze, gebiedsgebruik in het broed- en winterseizoen, migratieroutes, overwinteringsgebieden of onverwachte slaapplaatsen. Onderzoek dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in landbouwgebieden.
Het beschermen en onderzoek is niet alleen bij Grauwe kiekendieven gebleven: ondertussen worden ook de op dit moment voor Nederland nog zeldzamere Blauwe kiekendief (gemiddeld 10 broedparen in de afgelopen jaren, bron: De Takkeling) en de algemener voorkomende Bruine kiekendief (geschat op ± 1200 broedparen, bron: SOVON) meegenomen in het werk van 
Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels. Alle drie de soorten zijn in een relatief korte tijd gedwongen deels of helemaal over te schakelen van natuurlijke landschappen naar landbouwgebieden en zo tot akkervogels verworden, en als grondbroeders daarmee kwetsbaar voor en afhankelijk van menselijke activiteiten.

Tijdens de lezing zal medewerker Madeleine Postma (coördinator beschermingswerk) jullie meenemen op een reis met de kiekendieven. Met daarin eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven. Om vervolgens meer op soortspecifieke kenmerken in te gaan aan de hand van: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze?

 

Woensdag 19 februari : Timo Roeke van Waarneming.nl

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland. Elk jaar worden er door burgers zoals u en ik zeven miljoen waarnemingen verzameld. Dit in combinatie met miljoenen foto’s maakt het een indrukwekkende database van alle flora en fauna in Nederland. Wil je weten hoe Waarneming.nl werkt? Wat er allemaal achter de schermen gebeurt? Hoe je gebruik kunt maken van onze mobiele applicaties om in het veld in te voeren en soorten automatisch te herkennen? Kom dan vooral naar de presentatie die Timo Roeke op 19 februari geeft in Wijkcentrum de Oever.

 

Woensdag 18 maart: Jaarvergadering en na de pauze een lezing van Maarten Platteeuw

Let op de aanvang is 19.30 uur!

 

Woensdag 15 april: Otte Zijlstra over Canada

In juni 2017 heb ik dit gebied bezocht in een grote camper. We landen in Vancouver en bezoeken de volgende dag het grote Stanley Park waar we mooi de Am. Helmspecht bezig konden zien. Het

Rufous Hummingbird

oude centrum met mooi uitzicht op de haven is ook de moeite waard. Daarna naar Vancouver Eiland voor de beren in Telegraph Cove en Orka’s in Victoria. Het is een lang gerekt eiland bijna zo groot als Nederland. Ook de Amerikaanse Zeearend zien we regelmatig. Naast deze grootste soort die we gezien hebben komt hier ook het kleinste vogeltje voor de Kolibrie. Die verwacht je niet op deze breedtegraad! Ze overwinteren in Mexico. Nadat we Tofine en Port Alberni bezocht hebben zoeken we het vaste land weer op en zijn weg naar Whistler waar in 2010 de winterspelen werden gehouden. Via Kamloops vervolgen we onze weg naar Wells Gray, een provinciaal park waar we Zwarte Beren zullen zien, maar ook een Cedar Pestvogel. We vervolgen onze weg naar Mount Robson, met bijna 4000 meter, de hoogste berg van de Rockies en besneeuwde toppen. We vervolgen onze weg naar de beroemde Ice-Way die loopt van Jasper naar Banff. Onderweg diverse soorten eekhoorns en Chipmunks gezien. Bij Maligne Lake konden we nestelende Raven waarnemen en een Am. Waterspreeuw. Op een ruim opgezette camping broedde een Drieteenspecht! De Rockies: Landschappelijk een fenomeen omlijst door indrukwekkende gletsjers en blauwe meren. Columbia Ice-fieldcentrum bezocht en ook een tocht op de gletsjers gemaakt; elk jaar worden ze kleiner, maar nog steeds indrukwekkend. De hooggelegen meren zoals Lake Louise en Lake Moraine mogen niet gemist worden! Indrukwekkend blauw gekleurd. Hier ook de Harlekijn eend en Taiga Gaai. We vervolgen onze weg naar Canmore waar we het informatiecentrum bezocht hebben. Ook hier nog een leuke camping met een meertje waar we een Visarend en een Killdeer plevier zagen. Op naar Calgary en terug naar Schiphol de vier weken zaten

Grijze Notenkraker

erop.