test22

Eenmaal per maand (behalve tijdens de zomer) is er een excursie. Tijdens een excursie bezoeken we onder leiding van een ervaren vogelaar natuurgebieden waar veel vogels te vinden zijn. Tenzij anders vermeld vertrekken alle excursies vanaf de achterzijde van station Alkmaar (Kruseman van Eltenweg).

Meestal gaan we met de auto en dient u zelf brood en drinken mee te nemen.
Het wordt op prijs gesteld als u zich uiterlijk drie dagen voor aanvang van de excursie aanmeldt, zodat tijdig de beschikbaarheid van auto’s kan worden geregeld.
Er wordt als vergoeding voor de auto/brandstof gerekend met een tarief van 20 cent per kilometer. Het bedrag dat tijdens de excursie wordt verreden wordt per auto door de inzittenden van een auto gedeeld. We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.

Bent u in het bezit van een telefoon met mobiel internet, geef dan meteen uw telefoonnummer door (dit is geen verplichting). Voor iedere excursie maken we dan een speciale appgroep voor de deelnemers aan. Na afloop wordt de appgroep weer opgeheven.

Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer(s). Aanmelden doet u te bellen of te mailen naar Bert de Haan tel:072-5154805 of via e-mail: Bert de Haan Ook als u geen lid bent, bent u van harte welkom om eens mee te gaan op excursie!

Meerdaagse trips

Soms gaan we langer op pad, bijvoorbeeld een weekeinde naar Limburg of een Waddeneiland. Maar ook belangrijke vogelgebieden in het buitenland staan af en toe op het programma. Deze reizen worden meestal gemaakt met busjes en duren ongeveer een week. Om deel te nemen aan meerdaagse trips dient u lid te zijn van de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.

Excursie programma 2020

Zaterdag 14 maart: Gooimeerkust o.l.v. Tom Damm

Vogels kijken langs de Gooimeer kust in Huizen. In dit jaargetijde zijn er een aantal watervogels die je alleen in dit jaargetijde te zien zijn. Bijvoorbeeld de Brilduikers en Kleine Zwanen, die hier overwinteren. In de bomen en struiken van het park achter de dijk zijn verschillende zangvogels te zien of te horen, zoals Appelvink en Goudvink. Vertrek: 08.00 uur. Hele dag.


Zaterdag 11 april: Hoge Veluwe o.l.v. Jan Stok
Kuifmees – M. Zutt

In april zijn al veel bosvogels terug en we hopen, onder leiding van Pierre van der Wielen, een flink aantal broedvogels tegen te komen zoals
Kuifmees, Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger, Draaihals. Misschien dat we al onderweg een bijzondere soort tegen komen, je weet maar nooit. Houd rekening met een entree.
We bezoeken een groot deel met de auto, maar gaan ’s middags ook stukken fietsen en wandelen.

Vertrek: 07.00 uur. Hele dag.

8-10 mei: Weekend excursie omgeving Winterswijk o.l.v. Pierre van der Wielen en Ger Molenaar

We verblijven op het landgoed Wissink en bezoeken daar prachtige gebieden zoals de oude beekbegeleidende bossen in Bekendelle met zijn vele spechten, Appelvinken, Kortsnavelboom- kruipers en bijzondere voorjaarsflora.
Daarnaast liggen er grote veen- en heiderestanten zoals het Korenburger- en Wooldse Veen met de voor heide en venen kenmerkende broedvogels zoals Geelgorzen, Paapjes, Grauwe klauwieren en sinds een paar jaar ook Kraanvogel en Rode wouw.
We maken zeker een wandeling naar Steengroeve Winterswijk voor de Oehoe die daar vrijwel jaarlijks broedt en wie weet zelfs een klein uitstapje naar het Zwillbrocker Venn in Duitsland waar te midden van een grote kokmeeuwenkolonie een aantal flamingo’s broedt.

14 juni: Onnerpolder / Zuidlaardermeer e.o. o.l.v. Pierre van der Wielen

In de nieuwe natuurontwikkelingsgebieden

Geoorde Fuut
Geoorde Fuut – M. Zutt

rond het Zuidlaardermeer broeden Witwangsterns,
Geoorde futen, Steltkluten en Zomertalingen.
En dat naast algemenere soorten als Zwarte stern,
Roerdomp, Porseleinhoen en Zeearend.
Als toetje kunnen we ook nog naar Fochteloo en/of Diependal
dat er een half uurtje rijden vandaan ligt.

Vertrek: 07.00 uur. Hele dag.

11 juli: De Wieden/Weerribben o.l.v.?

Weerribben – M.Zutt

In juni en juli wordt al wat stiller met de vogels en veel vogelaars gaan dan ook vlinderen en naar libellen kijken.

De Weerribben en Wieden is een moerasgebied met Zwarte stern en Purperreiger, maar ook met veel soorten libellen en vlinders.
Onze deskundige gids helpt met de determinatie. Vertrek: 07.00 uur. Hele dag.

8 augustus: Rondje omgeving Alkmaar o.l.v. Bert de Haan.

Na de zomervakantie weer een beetje opgang komen in de omgeving. Kijken welke soorten er nog zijn, de eerste bollenvelden staan onder water.
Alles is mogelijk en op actuele waarnemingen wordt natuurlijk ingespeeld.
Vertrek: 07.00 uur. Halve dag.

12 september: Lauwersmeer o.l.v.?

De steltlopertrek is in deze periode op zijn hoogtepunt met grote aantallen ruiters en strandlopers, vaak wel enkele Reuzensterns, Grauwe kiekendieven en grote aantallen eenden.
Tijdens de wandelingen gaan we op zoek naar rietvogels zoals Baardmannetjes, Roerdompen en bij lage waterstanden mogelijk zelfs een Porseleinhoen.

Als het waterpeil erg hoog is zijn er langs de route enkele alternatieve locaties, onder andere de buitendijkse gebieden bij Holwerd en Paesens, met vaak veel vogels.
Vertrek: 07.00 uur. Hele dag.

Texel – M. Zutt

 

10 oktober: Texel o.l.v. Kees Roselaar

Texel is het eiland van veel vogels en veel vogelaars op het eiland zijn er op zoek naar bijzonderheden. Kees is een halve Texelaar en weet de plekken waar vogels zich in deze tijd ophouden. Een dagtocht langs gewone en bijzondere vogels.

Vertrek: 07.15 uur. Hele dag.

14 november: Zuidpier IJmuiden o.l.v. Mart van Zweeden

Paarse strandlopers – M Zutt

We gaan naar de plekken met Oeverpieper, Paarse strandloper en Steenloper, die we bij de HBZ tegenwoordig moeten missen.Ook zeevogels en duikers krijgen onze aandacht. Misschien nog naar de Kunstenaarsduintjes.

Vertrek: 07.30 uur. Halve/hele dag.

12 december: Biesbosch o.l.v.?

We starten in Werkendam en gaan via mooie uitzichtpunten op zoek naar Zeearenden en wintergasten. Vertrek: 07.00 uur. Hele dag.

 

Aanmelden excursies

– Het wordt op prijs gesteld als u zich uiterlijk drie dagen voor aanvang van de excursie aanmeldt, zodat tijdig voldoende vervoer kan worden geregeld.

– Er wordt voor de auto`s gerekend met een vergoeding van 20 cent per kilometer.

– We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.

– Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer(s).

– Aanmelden bij Bert de Haan, gj.dehaan@zonnet.nl of (072-5154805 of 06-50614113)

– S.v.p. aangeven waar je bereikbaar bent i.v.m. coördinatie (06- of e-mailadres)