Telpost Bergen aan Zee

Via Trektellen.nl kunt u rechtstreeks de ringvangsten en tellingen van verschillende posten bekijken.
Bekijk de laatste resultaten: Bergen aan Zee landtrek

In 2004 is de telpost voorzichtig begonnen na eerder eenmalige tellingen in september 2002 en 2003 door Tom Damm. Vanaf 31 oktober 2005 staat de telpost op Trektellen.nl.

 

De post is bereikbaar vanaf Bergen aan Zee en ’t Woud en ligt in PWN-gebied waarvoor een toegangskaart verplicht is. Deze is verkrijgbaar bij de ingangen van het PWN-terrein, gepast geld noodzakelijk, en kost voor een dag €1,80 (prijs 2016), kinderen t/m 17 jaar gratis. Het terrein is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Met de fiets vanaf Bergen aan Zee is het ongeveer 5 minuten fietsen, vanaf ’t Woud ongeveer 10 minuten. Lopend respectievelijk 15 minuten en een half uur. Let op: In Bergen aan Zee is het betaald parkeren voor auto’s van april t/m september (€1,50 per uur, prijs 2011). Aan het begin van de Woudweg bij ’t Woud is ook betaald parkeren.

 

Het punt waar de tellers staan/zitten ligt net naast de Woudweg (onderdeel van de Noordzeeroute) en ongeveer 150 m. ten zuiden van de zuidelijkste strandafgang van Bergen aan Zee. Er gaat een zandpad richting het oosten en er staat een ‘bank’.  Als er geen tellers aanwezig zijn is dit punt niet als telpost te herkennen. Bezoekers van het duin mogen niet van de paden af, trektellers hebben echter mondelinge toestemming van de beheerder gebruik te mogen maken van het duintje naast de weg.

Telpost Bergen – foto Jan Stok

Een lichte verhoging naast de weg, het kleine duintje, de locatie van de trektelpost Bergen aan Zee, is juist daar gekozen en niet zonder reden. Kleine trekvogels, zoals de kwikstaarten, piepers en nogal eens gorzen, die ten westen over het eerste duin trekken kunnen worden gehoord en gezien. Ten oosten is een goed zicht op de vogels die verder over het land vliegen en aan de noordkant kunnen ze goed opgevangen worden in de kijkers, want er wordt vooral gekeken tijdens de najaarstrek als de trekrichting noord – zuid is. Het is een stukje duin dat grenst aan het doorgaande pad, de Woudweg, van Bergen aan Zee naar Het Woud.

 

Tom Damm,  Dook Vlugt, Paul de Jong en Erwin van Saane zijn hier vooral in het najaar bijna elk weekeinde wel te vinden. Teveel wind en regen zijn ongunstig, dan vliegen de vogels gewoon niet. In het voorjaar wordt de telpost niet vaak bezocht, in de winter en zomer nauwelijks.

Bergen aan Zee (zeetrek)

Deze telpost bevindt zich bij de meest noordelijke strandopgang bij Rembrandt aan zee in Bergen aan Zee.
Bergen aan Zee zeetrek

Erwin van Saane, Dook Vlugt en Tom Damm zijn vaste tellers in Bergen – foto Jan Stok