Publicaties

Naast het verenigingsblad De Kleine Alk dat vier maal per jaar verschijnt kunt u zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt onregelmatig, net wanneer er genoeg (vogel)nieuws te melden is.

 

In de loop der jaren zijn er verschillende publicaties van onderzoeken van de vogelwerkgroep verschenen. Sommige als rapport, andere in boekvorm.
Uniek is het verschijnen van vier boeken over de broedvogels van Alkmaar.
De laatste uitgave is ‘Broedvogels van het stedelijk gebied van Alkmaar 2014’.

 

Aanwezig in het archief van de Vogelwerkgroep:

 

statuten VWG Alkmaar e.o.
promotiefoto’s VWG
map krantenknipsels 1983-1995

Zilverenmaanprijs

 

Boeken
Darmstadt
Tata
Schönkeit des Odenwaldes
1986     Broedvogels van Alkmaar in 1984. VWG Alkmaar e.o.
1991     Atlas van natuurgebieden in de gemeenten Alkmaar en Bergen
(werkgroep natuuratlas  Alkmaar-Bergen)
1993    Alkmaarse Hout
1994     Heden, verleden en toekomst van meeuwen in de kop van Noord-Holland
1995    Broedvogels van Alkmaar in 1994
1997     Belangrijke vogelgebieden (Vogelbescherming)
2001-2004     Broedvogels van Alkmaar. VWG Alkmaar e.o.
2003-2004     Watervogels in Nederland
2010     Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels
2011     VWG Zuid Kennemerland jubileumuitgave
2011     Alkmaar heeft vleugels (2 exx)
2011     Goede vogelgebieden in en rond werkgebied van VWG Midden-Kennemerland

2015    Broedvogels van Alkmaar 2014

 

Inventarisaties
1987    Jaarverslag Eilandspolder/Polder Mijzen 1987
1988    Jaarverslag Eilandspolder/Polder Mijzen 1988
1989    Jaarverslag Eilandspolder/Polder Mijzen 1989
1990    Jaarverslag Eilandspolder/Polder Mijzen 1990
1992    Jaarverslag Eilandspolder/Polder Mijzen 1991
1994     Jaarverslag Eilandspolder/Polder Mijzen 1992 en 1993
1994     Broedvogels van de Boswachterij Schoorl en Pettemerduinen (Rob L. Vogel)
1995    Broedvogels van de Alkmaarderhout
1996    Jaarverslag Eilandspolder/Polder Mijzen 1995 en 1996
1996    Broedvogels van de Kleimeer in 1996
1997    Broedvogels van het Heilooërbos 1997
1998    Verslag Route Six 1997/1998 Kees Scharringa
2000    Broedvogels van het NHD 2000
2000    Broedvogels van de Schoorlse duinen
2002    Broedvogels van de Kleimeer in 2002

 

Beheerplannen
1996    Beheerplan Alkmaarder Hout. Ten Haaf en Bakker + bijlagen A t/m H
2001    Waterlopen beheerplan Geestmerambacht
2001    Soortbeschermingsplan IJsvogel (2)
2002    Naar een Groenbeleidsplan voor Alkmaar (2)
2003    Groenbeleidsplan Alkmaar deel 1 visie groen
2003    Groenbeleidsplan Alkmaar deel 2 beheerkwaliteit en scenario’s

 

Animo
2008    Jaaroverzicht Animo

 

Brochures
1998    Effectief actief (Milieufederatie)
1999    Handleidingmilieuvergunningen
2000    Aan de slag met de natuurbeschermingswet
Meeuwen in Alkmaar, VWG Alkmaar e.o
Vogelbescherming:    – Beschermingsplan moerasvogels
– Weidevogels voor nu en later
– Actieplan stadsvogels

 

Cursus
1990    Cursusboek vogels kijken
1999    Sovon cursus ‘Vogels, van kijken naar waarnemen’ handleiding, docentenmap, cursistenmap

 

Voor het inzien van archiefstukken kunt u contact opnemen met de secretaris.