Links

Natuurverenigingen in Alkmaar e.o.:

KNNV Alkmaar – Den Helder
De KNNV is de vereniging voor veldbiologie. De leden hebben belangstelling voor allerlei onderwerpen zoals insecten, planten, vogels, mossen, paddenstoelen, waterleven, landschappen en geologie. In Alkmaar is een actieve club waar lezingen en excursies op allerhande gebied worden georganiseerd.
www.knnv.nl/alkmaar

De leden van de Vogelwerkgroep zijn ook welkom op de activiteiten van de KNNV vereniging voor Veldbiologie.
IVN Noord-Kennemerland
De IVN Noord-Kennemerland is een vereniging van vrijwilligers die zich bezighoudt met natuur- en milieu-educatie. Door middel van excursies, exposities, themadagen, veldwerk, lezingen en cursussen dragen de IVN-ers op een zeer actieve wijze bij aan de IVN- doelstelling: streven naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.
https://www.ivn.nl/

Animo
Vogelwerkgroep Alkmaar heeft zitting in Animo, waarin Alkmaarse Natuurorganisaties regelmatig overleggen met en adviseren aan de gemeente Alkmaar.
Animo houdt zich bezig met groen, natuurontwikkeling, energiebeheer, natuur educatie, afval, verkeer, duurzaamheid en economie en ruimtelijke ordening. http://www.animo-alkmaar.nl

Vogelwerkgroepen:
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland www.vogelwerkgroepennh.nl
Een overzicht van alle Vogelwerkgroepen in Noord-Holland:  www.vogelwerkgroepennh.nl/vogelwerkgroepen

Vogelorganisaties
SOVON Vogelonderzoek Nederland
www.sovon.nl

Vogelbescherming Nederland
www.vogelbescherming.nl

Vogeltrekstation Nederland
www.vogeltrekstation.nl

Waarnemingen Nederland
Nederlandse (vogel) waarnemingen
www.waarneming.nl

Dutch Birding Association; o.a. alle waarnemingen van bijzondere soorten vogels in Nederland.
www.dutchbirding.nl

Overzicht van actuele tellingen van alle trektelstations in Nederland vind u op:
www.trektellen.nl

Invoeren ringgegevens
Vogeltrekstation Nederland:
www.vogeltrekstation.nl

Op deze site vind u een overzicht van alle kleurringprojecten:
www.cr-birding.be

Ganzen en Zwanen www.geese.org

Werkgroepen
www.kerkuil.com
www.gierzwaluw.com
www.werkgroeproofvogels.nl
www.zeevogelgroep.nl

Jeugd
www.jnm.nl
www.njn.nl

Beide verenigingen zijn landelijke natuurclubs voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een passie voor natuur. De leden organiseren zelf het hele jaar door kampen en excursies in de mooiste natuurgebieden van Nederland.

Vogelopvang
Vogelopvangcentrum Zaanstreek: www.vocz.nl

Nieuwsbrieven/diversen
Nieuwsbrief ‘Nieuws van de velden’ over ringaflezingen in voornamelijk Friesland
aanmelden bij Jan Kramer

Nieuwsbrief ‘Kleine zwanennieuws’
aanmelden bij Wim Tijsen

OrnithoNieuws  is de wekelijkse gratis nieuwsbrief van Nico de Haan:
www.nicodehaan.nl

De site van het bekende radio en TV programma Vroege Vogels (met gratis nieuwsbrief)
www.vroegevogels.nl

Op de website van het Kenniscentrum Weidevogels vind u informatie over de stand van de weidvogels en over onderzoeken over beheer en bescherming in Noord Holland
www.kenniscentrumweidevogels.nl

Een overzicht van de meest voorkomende tuinvogels en de resultaten van tellingen vind u op www.tuinvogeltelling.nl

De populaire site met webcams in nestkasten (vanaf maart)
www.beleefdelente.nl

Alle vogelhutten van Nederland vind u op deze site:
http://vogelkijkhut.nl/

www.landschapnoordholland.nl
Landschap Noord Holland is een onafhankelijke Stichting. Het Landschap behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord Holland. Dan doen zij in circa 85 eigen gebieden, 4.300 hectare groot.

www.tussenduinendijk.nl
Tussen Duin & Dijk is een onafhankelijk blad over onderzoek aan, en bescherming van natuur en landschap in Noord-Holland. Het blad wordt gemaakt door en voor vrijwilligers met een passie voor natuur. Tussen Duin & Dijk wordt uitgegeven door de Provinciale Organisatie voor Flora en Fauna (POFF) en verschijnt viermaal per jaar.

Voor vogelaars is er ook een speciale startpagina ontwikkeld.