Lid worden

Ieder lid ontvangt viermaal per jaar ons blad De Kleine Alk en is van harte welkom op de georganiseerde activiteiten, waaronder lezingen en excursies.
Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 20 per jaar.
Ieder nieuw lid ontvangt u het boek ‘Broedvogels van het stedelijk gebied van Alkmaar’ als welkomstgeschenk.

Om als lid de Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken te steunen kunt u een mailtje sturen naar de penningmeester (penningmeester@vwg-alkmaar.nl) met vermelding van:

Uw voor- en achternaam
Woonadres
Woonplaats
Telefoonnummer

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de contributie van € 20 op rekeningnummer  NL25TRIO0379638673.

Privacy beleid