Excursies

Eenmaal per maand (behalve tijdens de zomer) is er een excursie. Tijdens een excursie bezoeken we onder leiding van een ervaren vogelaar natuurgebieden waar veel vogels te vinden zijn. Tenzij anders vermeld vertrekken alle excursies vanaf de achterzijde van station Alkmaar (Kruseman van Eltenweg).

Meestal gaan we met de auto en dient u zelf brood en drinken mee te nemen. Het wordt op prijs gesteld als u zich uiterlijk drie dagen voor aanvang van de excursie aanmeldt, zodat tijdig de beschikbaarheid van auto’s kan worden geregeld. Er wordt als vergoeding voor de auto/brandstof gerekend met een tarief van 20 cent per kilometer. Het bedrag dat tijdens de excursie wordt verreden wordt per auto door de inzittenden van een auto gedeeld. We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering. Bent u in het bezit van een telefoon met mobiel internet, geef dan meteen uw telefoonnummer door (dit is geen verplichting). Voor iedere excursie maken we dan een speciale appgroep voor de deelnemers aan. Na afloop wordt de appgroep weer opgeheven. Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer(s). Aanmelden doet u te bellen of te mailen naar Bert de Haan tel:072-5154805 of via e-mail: Bert de Haan Ook als u geen lid bent, bent u van harte welkom om eens mee te gaan op excursie!

 

Meerdaagse trips

Soms gaan we langer op pad, bijvoorbeeld een weekeinde naar Limburg of een Waddeneiland. Maar ook belangrijke vogelgebieden in het buitenland staan af en toe op het programma. Deze reizen worden meestal gemaakt met busjes en duren ongeveer een week. Om deel te nemen aan meerdaagse trips dient u lid te zijn van de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.

 

Proef met doordeweekse excursies

Meerdere deelnemers aan de vogelcursussen hebben kenbaar gemaakt dat zij de excursies zeer op prijs stelden. Zij waren verrast door het grote aantal vogelsoorten in de naaste omgeving. Vaak ook wisten ze niet van het bestaan van zulke vogelrijke gebieden in en rondom Alkmaar. Daarnaast werd ook de relatief korte duur van de excursies op prijs gesteld. Alleen over de vroege aanvangstijd was soms enige discussie, maar deze is aangepast.

Het bestuur wil op proef een viertal doordeweekse excursies organiseren voor leden van de VWG en is benieuwd of hiervoor voldoende belangstelling bestaat. 

Ruud Costers zal deze vier wandelexcursies leiden. Omdat de regionale KNNV-IVN-afdeling al populaire dinsdag- en woensdaggroepen kent, is gekozen is voor de donderdag. 

De data zijn 5 september, 3 en 31 oktober en 12 december. De vaste aanvangstijd is 10:00 uur en de geschatte duur is 2 tot 2½ uur. Het maximaal aantal deelnemers is vooralsnog acht. 

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot uiterlijk twee dagen voor de excursiedatum per e-mail aanmelden via ruudcosters@hetnet.nl onder opgave van telefoonnummer en vervoerwijze. Zij ontvangen vervolgens nadere informatie over het excursiegebied en overige details.

Namens het bestuur,

Rob Struyk

 

Excursie programma 2019

 

9 november: Wieringen/Wieringermeer o.l.v. Bob Woets

De Wieringermeer is de achtertuin van Bob en hij zal ons de specialiteiten van het gebied laten zien. Vertrek: 07.30 uur

7 december: Noord-Friesland, ganzenexcursie o.l.v. Mart van Zweeden

Na waarschijnlijk tussenstops bij Breezanddijk en Kornwerderzand, gaan we naar de Friese Waddenkust, bekend om de grote aantallen ganzen, steltlopers en zangvogels die er overwinteren. En die vogels trekken natuurlijk ook veel roofvogels aan. We bezoeken plaatsen met klinkende namen zoals Roptazijl, Koehool, Zwarte Haan, Ternaard, Paesens en Moddergat.

Mart van Zweeden weet daar prima de weg en wist vorige keer bijna alle wenssoorten te vinden, zoals Strandleeuwerik, Frater, Roodhalsgans. Vertrek: 07.30 uur

12 december “doordeweekse excursie” o.l.v. Ruud Costers

Aanmelden: ruudcosters@hetnet.nl onder opgave van telefoonnummer en vervoerwijze. Vertrek: 10:00 uur

 

Aanmelden excursies

– Het wordt op prijs gesteld als u zich uiterlijk drie dagen voor aanvang van de excursie aanmeldt, zodat tijdig voldoende vervoer  kan worden geregeld.

– Er wordt voor de auto`s gerekend met een vergoeding van 20 cent per kilometer.

– We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.

– Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer(s).

– Aanmelden bij Bert de Haan, gj.dehaan@zonnet.nl of (072-5154805 of 06-50614113)

– S.v.p. aangeven waar je bereikbaar bent i.v.m. coördinatie (06- of e-mailadres)