Cap Gris Nez 2011

Reisverslag Cap Gris nez 14 t/m 18 september 2011

Deelnemers: Erwin van Saane, Rutger Polder, Rob Struyk, Ben van Wees, Kees Roselaar, Joke Eelting, Pierre v.d.Wielen, Tom Damm, Ofra Carmi, Jasmijn Hulleman, Debby Doodeman, Miranda Zutt-v.d. Made
Op woensdag 14 september vertrekken we met twee auto’s vanuit Alkmaar richting Frankrijk. Onderweg sluiten de dames van de afdeling Alkmaar/Hoorn zich bij ons aan. Wonderwel past alle bagage in de auto’s. Het is vriendelijk weer met zon en wat wolken en het rijdt lekker door. Onze eerste stop in Frankrijk is aan de kust bij een kijkhut in Platier d’Oye. Eén auto heeft dan al een overvliegende Zomertortel gescoord. Het is een mooie hut met twee verdiepingen en uitzicht op een

foto Miranda Zutt

Het is erg leeg bij het Platier d’Oye plas. De plas heeft echter weinig te bieden: Wilde eenden, een Kleine zilverreiger, Wintertalingen en op de oever een Tapuit. Wat Grote sterns en Grote en Kleine mantelmeeuwen vliegen langs. Buiten de hut is het interessanter met Hooibeestje, Kleine vuurvlinder en Zandhagedis. In de bossages zitten Heggenmus, Roodborst en Huismus.
We rijden een eindje verder en zien langs de weg, in wat ondiep water, Grauwe ganzen, Kieviten, Wintertalingen en Kleine zilverreigers foerageren, terwijl Kneuen, Putters en groepjes Spreeuwen heen en weer vliegen. Ook vliegen er opvallend veel Torenvalken.
Een stuk verderop parkeren we de auto’s en kunnen we Kluut, Bergeend en een wegvliegende Groenpootruiter bijschrijven. Deze vogels zitten hier nog veilig beschermd achter een hek. Het gebied waar we vervolgens een stuk gaan lopen is een stuk minder veilig. We passeren de ene na de andere jagershut en er lopen een paar jagers met geweren rond. Ons krijgen ze echter niet zo maar bang en we hopen dat onze aanwezigheid wat vogels het leven redt. Een Tureluur gedraagt zich erg zenuwachtig, een Regenwulp had een hangende poot en een Wulp was ook niet best, waarschijnlijk beiden aangeschoten. In de struiken zit een Paapje, Zwartkop en Roodborsttapuiten terwijl in een dalletje verschillende Witte kwikstaarten rondscharrelen. Een Gele kwikstaart vliegt over. Kleine zilverreigers zijn blijkbaar veilig voor de jagers, want daar lopen er wel vier van rond. Teruggekomen op de parkeerplaats overwegen we de auto’s van de jagers te saboteren.

De vuurtoren van Cap Gris Nez – foto Miranda Zutt

Cap Gris Nez
We rijden door naar ons hotel in de gezellige badplaats Wimereux en checken in. Vooral de zeer luxe douches met massagestralen en soms zelfs geluidsinstallatie maken indruk. Alleen jammer dat we het of niet aan de praat krijgen of dat het stuk is..
Omdat het nog niet zo laat is besluiten Erwin en Pierre dat we nog wel even naar de Kaap kunnen rijden. Om 17.45 uur installeren wij onze stoeltjes op het houten plateau. Je hebt er, bij goed weer, prachtig uitzicht op de kliffen van Engeland. Het waait pittig (Zuid 4) en al snel worden de eerste Pijlstormvogels gezien. Vale, Noordse en Grauwe pijlstormvogels komen achter elkaar door. Ongeveer één per minuut! Maar ook Grote en Kleine jagers vliegen in leuke aantallen langs. Een adulte zomerkleed Vorkstaartmeeuw zorgt ook voor de nodige opwinding en Jan van Genten vliegen in grote aantallen; we zien er zo’n 500 in ruim een uur. Achteraf bleek dit een topdag te zijn wat Pijlstormvogels betreft; de vaste tellers telden er vandaag meer dan 800!
Meer dan voldaan gaan we eten bij wat later de stamkroeg wordt. Het bier is er echter beter dan het eten. Debby zorgt voor enige verwarring omdat ze geen ijs in haar cola wil. Als ik in mijn beste Frans stotter dat ze geen ‘glace’ wil valt Debby meteen in ‘maar ik wil wel een glas hoor!’

Donderdag 15 september
Om 7 uur gaat de bakker open en slaan we onze proviand in om daarna richting de Kaap te vertrekken. Het is lekker weer en weinig wind (Oost 2). Terwijl we van de parkeerplaats naar de Kaap lopen zien we veel Graspiepers, een Merel, een aantal Roodborsttapuiten en wat Paapjes. Om 7.50 uur installeren we ons, na halsbrekende toeren, een stuk lager op de klif. Vooral Kees met zijn zere knie heeft het niet makkelijk op het  smalle en steile pad.

Zeetrektellen vanaf ‘de punt’ – foto Miranda Zutt .

De vogels zijn echter makkelijker te zien als je wat lager zit. De witte kliffen van Engeland zijn nu een goed referentiepunt, net als de vele boten die voorbij varen. Je verwacht bij Oost 2 niet veel zeevogels, maar dat blijkt toch niet te kloppen. In de twee uur die komen gaan noteert Pierre: 12 Kleine jagers, 3 Jager spec, 2 Drieteenmeeuwen, 56 Zwarte zee-eenden, 13 Vale pijlstormvogels, 11 Kluten, 4 Noordse pijlstormvogels, 1 Grauwe pijlstormvogel, 1 Bergeend, 1 Wulp en 1 Vorkstaartmeeuw juveniel. Ter plaatse zitten een Oeverloper, Oeverpieper, Grijze zeehond en er vliegen vier Grote gele kwikstaarten over.

Wissant
Onderweg naar Wissant passeren we een akker met

veel Zwartkopmeeuwen. We ontdekken dat er geringde vogels tussen zitten en terwijl de rest vast doorrijd gaan wij ze proberen af te lezen. Dat lukt en we lezen er maar liefst 9 af! Debby en Jasmijn hopen op een door hen op De Kreupel geringde meeuw en hebben zo de smaak te pakken dat ze samen op zoek gaan naar meer groepen meeuwen. De rest is ondertussen lekker aan de wandel bij een groot meer bij het plaatsje Wissant.
Al snel horen we daar een Cetti’s zanger en er scharrelen veel Zwartkoppen en een groepje Staartmezen door het struikgewas. De twee kijkhutten leveren weer niets op. De struiken blijven spannender met vooral veel Zwartkoppen en een mooie Tuinfluiter in het zonnetje. Kees zijn knie begint ondertussen op te spelen en Rutger, die hier vaker is geweest, wijst hem een korte route over een verhard pad via de camping terug naar de auto’s.

Rondje om het meer. Maar waar is Kees. foto Miranda Zutt

Niet veel later besluiten ook wij hetzelfde pad terug te nemen. Op de camping zien we 5 Europese kanaries rondscharrelen. We lopen en lopen en komen uit bij een groot meer. We pauzeren even en ontdekken ondertussen op het meer Kuifeenden, Tafeleend en Waterhoen terwijl Oever- en Huiszwaluwen rondvliegen. We lopen verder over een smal onverhard pad en (natuurlijk) Rutger hoort een IJsvogel die een aantal van ons later ook ziet.
We beginnen ons inmiddels wel zorgen te maken om Kees want de route van Rutger blijkt geen kortere maar een veel langere route te zijn! Maar nog steeds geen spoor van Kees. Wel horen we weer een Cetti’s zanger en een dood spitsmuisje wordt uitgebreid bekeken. In het meer zit een Aalscholver lekker te drogen bovenop een plastic Grauwe gans. Kees vinden we moe, maar gelukkig wel heel, op de parkeerplaats. Hij baalt vooral erg dat hij de Europese kanaries op de camping heeft gemist. Ook Debby en Jasmijn komen aangereden en hebben maar liefst nog 31 Zwartkopmeeuwringen kunnen aflezen!
In Wissant zelf doen we ons te goed aan allerlei heerlijks. Vooral de versgebakken wafels met ijs vallen in de smaak.

Boulogne

Zwartkopmeeuw – foto Erwin van Saane

We besluiten Rutger het voordeel van de twijfel te geven en laten hem ons de weg naar een volgende bestemming wijzen: het riviertje Le Slack. We rijden dan ook een paar keer verkeerd en onze stop levert alleen wat verre Buizerds en Torenvalken op.
We vervolgen onze weg naar de stad Boulogne. Daar bekijken we wat oude gebouwen vol nesten van Drieteenmeeuwen. De meeuwen zelf blijken al gevlogen te zijn en we zien alleen Aalscholvers. We rijden naar de andere kant van de stad waar bij het strand veel Zwartkopmeeuwen moeten zitten. We zitten er heerlijk in de zon en er vliegt inderdaad af en toe een Zwartkopmeeuw over. Erwin weet er mooie plaatjes van te maken. Kees ontdekt op een stuk opgespoten strand nog wel een Geelpootmeeuw. Een vrouwtje Bruine kiekendief vliegt langs de steeds minder actieve vogelaars. Terwijl de dames tevergeefs op zoek gaan naar groepen Zwartkopmeeuwen gaat de rest alvast eten.

Vrijdag 16 september
De ochtend begint heiig en er is weer niet veel wind. De auto met Pierre, Erwin, Rutger en Tom heeft deze ochtend onderweg Patrijzen. Tom en Erwin worden 1,5 kilometer voor de Kaap uit de auto gezet omdat ze liever landtrek willen tellen. Pierre en Rutger zijn het eerst op de telpost en horen/zien een overvliegende Ortolaan.

De damesauto is wat later omdat er altijd wel wat getut moet worden, maar ziet onderweg wel drie Reeën. Terwijl de rest van de groep de klif afdaalt zijn dan ook al twee Kleinste jagers langs gevlogen waarvan één in een heel mooi donker kleed. Een andere nieuwe soort deze ochtend zijn wat groepjes langsvliegende Rotganzen. Een paar Kuifaalscholvers zitten kort ter plaatse. Een Parelduiker, helemaal in zomerkleed vliegt niet ver uit de kust langs, en later ook een Roodkeelduiker. Veel Jagers vandaag, maar liefst 18 Kleine en 7 Grote jagers. Ook weer leuke aantallen Pijlstormvogels: 11 Vale, 3 Grauwe en 5 Noordse pijlstormvogels. Blauwe reigers trekken vandaag ook, we zien er 4, 2, 5 en 1 langsvliegen. Steltlopers komen ook voorbij, al zijn de aantallen laag: 1 Groenpootruiter, 2 Regenwulpen, 29 Drieteentjes, 9 Scholeksters, 2 Kanoeten en 4 Oeverlopers (tp). Tussen de vele Visdieven, Grote sterns en een aantal Noordse sterns vliegen ook totaal 34 Zwarte sterns. Een Bruinvis zwemt langs.
De landtrektellers sluiten zich inmiddels ook weer bij de groep aan. Een aantal gelukkigen zien op weg naar de koffie in La Sirene in het struikgewas een prachtige Draaihals. De rest snelt toe maar moet het doen met de foto’s. Voor hen blijft het bij Roodborsttapuit, Tapuit, Paapjes en Graspiepers.

 

Duinen van Ardighen
Bij de duinen van Ardighen gaan we vervolgens een wandeling maken. Drie late Gierzwaluwen vliegen langs. In de tuinen bij de parkeerplaats aldaar worden

Strand bij de Duinen van Ardighen

Gekraagde roodstaarten, een aantal zingende Cetti’s zanger en Bonte vliegenvangers gezien. Ook Boomkikkers laten van zich horen en een IJsvogel vliegt protesterend weg. Sperwer, Bruine kiekendief, 4 Kleine zilverreigers en Vuurgoudhaan worden bijgeschreven.
Terwijl de rest wandelt zijn Debby, Jasmijn en ik weer op zoek naar Zwartkopmeeuwen om af te lezen. Blijkbaar is het getij niet goed of zitten ze op andere plaatsen. Langs de weg vinden we er niet veel en we kunnen er slechts twee aflezen. Aangekomen bij Cap Blanc Nez besluiten we even naar de indrukwekkende kliffen te gaan kijken. Een Hollander haalt het in zijn hoofd om er te gaan zwemmen en laat ons even later trots zijn gevonden fossielen zien. Wij vinden er slechts één en het is bijna hoog water, dus verder zoeken heeft geen zin. We besluiten de groep weer op te zoeken.
Wij zien in de tuinen een Zwarte roodstaart en ook de Bonte vliegenvanger laat zich mooi bekijken. Aangekomen op het strand zien we weer een Bonte, maar ook een Grauwe vliegenvanger. Een spannend klein, erg geel vogeltje met oogstreep en vleugelstreep zien we te kort om er iets leuks van te kunnen maken. Terwijl de schoenen uitgaan en de hete voeten afkoelen in het erg koude zeewater zien we een groep Bontbekplevieren. Ineens vliegt er, van om de hoek, een groep steltjes op; 10 Bontbekplevier, 1 Rosse grutto, 12 Bonte strandloper, 1 Kanoet en 6 Drieteentjes gaan de lucht in omdat daar de rest van de groep aan komt lopen. Zij hebben net een ‘slapende’ vos op het strand gevonden, een vreemde gewaarwording.
Kort zijn we weer bij elkaar, maar tegen de tijd dat wij onze schoenen aan hebben is de rest alweer op weg naar de Kaap om nog wat over zee te kijken. ‘s Avonds eten we gezellig in een restaurantje aan de boulevard. Vooral de bediening valt bij de dames in de smaak, opmerking Kees Roselaar.

 

Zaterdag 17 september
Het is vandaag de laatste dag dat de groep compleet is. Debby, Jasmijn, Ofra en Ben gaan ons deze middag verlaten. Maar eerst gaan we ‘s ochtends weer met z’n allen naar de Kaap. Er hangen dreigende luchten en de regenpakken gaan uit voorzorg maar vast aan. Bij de telpost aangekomen vliegt er een groep van 27 Rotganzen langs. Vandaag ook veel Boerenzwaluwen, maar ook 33 Oeverzwaluwen. Ook nog steeds Pijlstormvogels: 2 Grauwe, 7 Vale en 2 Noordse pijlen vliegen deze ochtend langs. Vier Grote en 8 Kleine jagers manoeuvreren tussen de golven. De grootste verrassing vandaag zijn de steltlopers die in vele soorten en in leuke aantallen langskomen.

Fosielen zoeken bij Cap Blanc Nez – foto Miranda Zutt

We tellen 145 Scholeksters, 5 Regenwulpen, 58 Bontbekplevieren, 92 Rosse grutto’s, 196 Tureluur, 398 Bonte strandlopers, 2 Wulpen, 3 Drieteenstrandlopers, 54 Steenlopers, 23 Kanoeten en een Paarse strandloper tp. Ook een Kuifaalscholver is lange tijd ter plaatse. Af en toe valt er wat regen, maar de luchten zijn vooral donker en dreigend. 110 Zwarte zee-eenden, Parelduiker, Roodkeelduiker, 16 Smienten, 12 Wintertalingen, een Dwergstern, een Alk en een Papegaaiduiker worden genoteerd. De laatste wordt helaas niet door iedereen gezien.
Debby, Jasmijn, Ben en Ofra gaan op weg naar huis, maar doen onderweg nog de Cap Blanc Nez aan om fossielen te zoeken. Het is eb en ze vinden er inderdaad een aantal.
Ondertussen komt de regen met bakken uit de hemel en is het tijd om af te druipen richting koffie. We besluiten om weer te gaan lopen in de duinen. Op de parkeerplaats jagen we een Groene specht de stuipen op het lijf. Het is verder erg rustig wat vogels betreft, maar de bramen smaken goed. Als het weer hard gaat regenen druipen we wederom af.

Forêt de Boulogne
We besluiten de beschutting van het bos op te zoeken en rijden door het mooie glooiende landschap naar het Fôret de Boulogne. Het is een mooi oud bos met weinig ondergroei, ideaal voor Fluiter. Al snel kunnen we onze lijst uitbreiden met roepende Goudvink, Boomkruiper, Boomklever, Kuifmees en Glanskop. We verlaten het verharde pad en glibberen verder over een bospad. Dat levert nog wel roepende Appelvinken op. Terug op het verharde pad wachten we op een kruispunt wat komen gaat. Wat Vinken, Goudhaan en verschillende soorten mezen laten zich horen of zien. Kees pakt zijn blokfluit, maar ook zijn mooie melodieën helpen niet om de vogels tevoorschijn te laten komen. Ook de regen stopt niet dus, dus wederom druipen we af. Rutger weet weer een mooie route terug, maar ook deze keer pakt dat weer anders uit.
Aangekomen bij het hotel is er tijd om te douchen, een biertje te drinken of op zoek te gaan naar een IJsvogel. Kees kan het niet verkroppen dat hij die nog steeds niet heeft gezien.

Kees doet een poging vogels te lokken

Hij loopt net zo langs langs de rivier tot hij er na 1 kilometer één ziet. Met twee zere knieën en zeiknatte voeten keert hij voldaan terug.
We eten de laatste avond lekker makkelijk in het hotel. Dat pakt voor de meesten goed uit, echter Erwin heeft wel een heel bijzonder gerecht gekozen. De rare, dikke worst ziet er net zo vies uit als hij smaakt. Gelukkig maakt zijn toetje alles weer goed!

 

Zondag 18 september
Voor het laatst bezoeken we deze ochtend onze bakker. We ontdekten steeds weer andere lekkernijen die we nu weer zullen moeten missen.
We sluiten deze trip af met een bezoek aan…de Kaap. Zuid/Zuidwest 3 vandaag en dat levert weer wat pijlstormvogels op: 2 Noordse en 7 Vale Pijlstormvogels. Leuk vandaag zijn ook Roodkeelduiker, Zwarte sterns, Dwergmeeuw, Dwergstern, Drieteenmeeuw, 2 Kleine en 4 Grote jagers. Ondertussen is er een groep Belgen een stuk verderop gaan zitten. Zodra er iets leuks langsvliegt laten ze zich luid en duidelijk horen. Als ik roep wat zijn die zwart/witte eendjes blijken dat twee Papegaaiduikers te zijn. We schreeuwen ook luid onze Papegaaiduikers naar hen door. Een dichtbij langsvliegende Noordse pijlstormvogel ziet volgens de kenners Kees, Tom en Pierre van boven wel erg bruin. Ook grote opwinding bij de Belgen, die er later een Yelkouan pijlstormvogel van blijken te hebben gemaakt.
Met Rutger en Erwin ga ik nog even een stukje langs de kliffen lopen. In de struiken veel Paapjes, Roodborsttapuiten, Huismussen, Tapuiten en wat Zwartkoppen.

De bakker zal ons missen, maar wij de bakker ook.. – foto Miranda Zutt

Een Boomvalk vliegt laag over ons heen, maar de Draaihals vinden we niet meer terug. Het pad langs de kliffen is erg druk, toeristen worden met busladingen tegelijk losgelaten. We genieten nog even van drie Grijze zeehonden die een beetje chillen voor de kust. Een Grasmus zorgt nog voor wat onrust.
Dan is het tijd voor een bakkie. De rest blijkt dat dan allang achter de kiezen te hebben en zitten vol ongeduld op ons te wachten. De sms die ze gestuurd hebben komt echter dan pas binnen. Op de Kaap heb je ieder half uur een andere provider, dan ben je in Engeland, dan weer in Frankrijk. We gooien onze koffie en thee snel naar binnen en Rutger, Pierre, Tom en Erwin proppen hun tompouce er nog even snel in.
Vervolgens rijdt iedereen, ondanks de felle buien, vlot naar huis. Met 140 soorten hebben we een prima score en eindigt deze gezellige trip.
Chauffeurs Rob, Pierre en Debby bedankt! Pierre en Erwin bedankt voor de goede organisatie!

Miranda Zutt-van der Made