4. Bergermeer-en-loterijlanden

Bergermeer
De Bergermeer was ooit een ondiep meer met moerassen en eilandjes. Tussen 1563 en 1579 is het drooggemaakt en verkaveld. Hierdoor ontstond de Bergermeerpolder die op gemiddeld een meter onder Normaal Amsterdams Peil lag. Het land was zo drassig dat er weinig belangstelling voor was. Daarom werd het gebruik elk jaar bij loting toegewezen aan arme boeren. Zo ontstond de naam Loterijlanden.

Loterijlanden (GPS 52°39’15.86″N 4°42’32.21″O)
De Loterijlanden maken deel uit van het natuurgebied Bergermeerpolder en hebben een oppervlakte van 24 hectare polderlandschap. De Loterijlanden worden beheerd door Natuurmonumenten.
Plaatsen die tot op de dag vandaag doet herinneren aan vervlogen tijden zijn de Loterijlanden gelegen tussen de Groeneweg en de Bergerweg en het weidelandschap gelegen achter het MOB complex. De Loterijlanden worden gevormd door een aantal aaneengesloten graslandpercelen in het centrale deel van de Bergermeerpolder met bloem- en vlinderrijke graslanden met greppeltjes.

Vogels
Slobeend, Zomertaling, Grutto, Tureluur, Kemphaan, Holenduif, Steenuil, Gele kwikstaart, Tapuit Watersnip, Lepelaar.
in de winter Smienten en Grote zaagbekken kunt zien.