Activiteiten

Over ons

In 1983 vond er tussen negen vogelaars uit Alkmaar en omstreken een oriënterend gesprek plaats over de oprichting van een Vogelwerkgroep. Eén vergadering later was Vogelwerkgroep Alkmaar en omstreken een feit.
Inmiddels is het een vereniging met bijna 300 enthousiaste leden die hun liefde voor vogels met elkaar en met u willen delen.

Werkgebied

Tot het werkgebied van de Vogelwerkgroep behoren naast Alkmaar ook de gemeenten Warmenhuizen, Langedijk, Heerhugowaard, Schermer, Graft – De Rijp, Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl.
Binnen dit gebied doet de Vogelwerkgroep onderzoeken, tellingen en natuurbeschermingswerk.

Educatie

Regelmatig organiseren wij lezingen, excursies en cursussen. Zo leren we met en van elkaar. U bent van harte welkom om eens mee te gaan op excursie of naar een lezing te komen, om zo vrijblijvend kennis te maken met de Vogelwerkgroep.

Publicaties

Vier maal per jaar verschijnt ons blad De Kleine Alk. Daarnaast verschenen boeken over De Alkmaarse Hout, Meeuwen en Broedvogels van Alkmaar.

Voor de bewoners van Alkmaar hebben we eind 2010, in samenwerking met de gemeente, het boek ‘Alkmaar heeft vleugels‘ uitgebracht.

Bescherming en Advies

De Vogelwerkgroep vervult een signalerende rol bij het beschermen van vogels, maar onderneemt ook actie als dit noodzakelijk is.

We proberen het leefgebied van de vogels te behouden en waar mogelijk te verbeteren/vergroten.

Zo heeft de Vogelwerkgroep in Alkmaar zitting in Animo, waarin een aantal Alkmaarse Natuurorganisaties regelmatig overleggen met en adviseren aan de gemeente Alkmaar. Maar ook in de andere gemeenten laten wij regelmatig onze stem horen.

Werkgroepen

Binnen de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. zijn er ook een aantal werkgroepen. De IJsvogelwerkgroep, Roofvogelwerkgroep en Kerkuilenwerkgroep zijn in ons werkgebied actief en we ondersteunen de Stichting Oudorperhout.

Regionale samenwerking

De Vogelwerkgroep heeft zitting in de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN). Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van 14 Vogelwerkgroepen in Noord-Holland bij elkaar om te overleggen over de vogels en hun leefgebied in Noord-Holland. De in 2010 verschenen ‘Atlas van de Noord Hollandse broedvogels 2010’ is het resultaat van deze samenwerking.

Ook met de KNNV Alkmaar werkt de Vogelwerkgroep regelmatig samen. Zo werd er samen een succesvolle vogelcursus georganiseerd en vind er regelmatig overleg plaats over natuurbeschermingszaken in de regio.

Nationale samenwerking

De Vogelwerkgroep werkt daarnaast nog samen met Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.