Zondag 25 september 2022: Friesland/Lauwersmeer

De steltlopertrek is in deze periode op zijn hoogtepunt met grote aantallen ruiters en strandlopers, vaak wel enkele
Reuzensterns, Grauwe kiekendieven en grote aantallen eenden.
Tijdens de wandelingen gaan we op zoek naar rietvogels zoals Baardmannetjes, Roerdompen en
bij lage waterstanden mogelijk zelfs een Porseleinhoen.
Als het waterpeil erg hoog of erg laag is zijn er langs de route alternatieve locaties, onder andere
de buitendijkse gebieden bij Holwerd en Paesens, met vaak veel vogels.


Onder leiding van Pierre van der Wielen
Vertrek: 07.00 uur

Aanmelden excursies

  • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
  • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
  • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
  • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een
  • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer(s).