24 September: Bollenvelden

Ne najaarstrek is eind september in volle gang. Bollenboeren zetten hun velden onder water om onkruid te bestrijden. Vele bijzondere steltlopers gebruiken de velden als tijdelijke pleisterplaats. Dit brengt ons in de gelegenheid om in ons eigen werkgebied van vrij dichtbij bijzondere steltlopers waar te nemen. Een goede oefening voor deze vaak lastig te determineren soortengroep. 

Excursieleider: 
Vertrek 07:00 uur
 vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: Flexibel

Algemene informatie rondom de excursies:

  • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
  • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
  • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
  • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
  • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
  • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
  • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
  • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).