13 Mei: Eilandspolder

De Eilandspolder is één van de in Nederlands aangewezen Natura2000 gebieden. Het oostelijke deel van de Eilandspolder valt zowel onder de Vogel- als de Habitatrichtlijn. Bovendien heeft de provincie de Eilandspolder aangewezen als weidevogel kerngebied. De Eilandspolder is door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) uitgeroepen Icoonlandschap. Nu de kans om varend te ontdekken waarom dit gebied al deze “predicaten” heeft. Vanuit de open boot is er volop gelegenheid naar vogels te kijken en als daar belangstelling voor is gaan we ook een veenmosrietland betreden. Veenmosrietland is een nagenoeg alleen in Nederland voorkomend Habitat (en één van de Natura2000 doelen van de Eilandspolder). Tijdens de excursie is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen aan de excursieleider, boswachter (ecologie) Ab van Dorp.

Excursieleider: Ab van Dorp
Vertrek 08:30 uur
 vanaf de P&R achter station Alkmaar.
Eindtijd: 1300u

Algemene informatie rondom de excursies:

  • Deelnemers dienen zich uiterlijk drie dagen voor aanvang aan te melden.
  • Mocht je toch niet meer meekunnen, meld je af.
  • Aanmelden bij het vertrekpunt wordt niet gewaardeerd.
  • Er wordt voor de auto’s gerekend met een vergoeding van 25 cent per kilometer.
  • Als je een telescoop hebt, graag meenemen, maar een verrekijker is voldoende. 
  • We zorgen voor een goede koffie/plaspauze, maar neem eigen lunch en drinken mee.
  • We raden de bestuurders aan in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
  • Deelname aan de excursies geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemers(s).