5. Wimmenummerduinen

GPS 52°38’30.71″N 4°38’20.79″O

Het duingebied direct naast Wimmenum staat bekend als de Wimmenummer duinen, vroeger de duintjes van Six. Tot 1992 was het particulier bezit. Daardoor is het open duin, veelal in gebruik voor de jacht, gevrijwaard gebleven van bosaanplant. Delen van de Wimmenummer duinen tonen nog het zogeheten zeedorpenlandschap met landjes die in gebruik zijn als volkstuin. Vroeger werden er vooral aardappels verbouwd.
Door de daling van het grondwater, een gevolg van de waterwinning in de duinen, werden de landjes steeds dieper uitgegraven. Nu er minder grondwater wordt onttrokken stijgt de laatste jaren het grondwaterpeil. Tegenwoordig vormen de Wimmenummer duinen een onderdeel van het Noordhollands duinreservaat. Er zijn geen fietspaden en voor het grootste deel heb je een duinkaart nodig (dagkaart kan ter plaatse worden aangeschaft).

Rondwandeling Starrevlak groene route (2,8 km).

Vanaf de parkeerplaats aan de noordkant van Egmond aan Zee start een leuke wandeling over het Starrevlak (groene route, 2,8 km). De wandeling voert deels door de volkstuinen met o.a. Nachtegaal, Grasmus, Heggenmus, Kneu en Braamsluiper.