1. Kerkemeer/Eilandspolder/Uilenbosje

De Eilandspolder , Natura-2000, was vroeger een eiland tussen de Schermer en de Beemster, die ooit grote meren waren, ontstaan door het oprukkende water van de Zuiderzee. Al in de 13e eeuw waren mensen in de weer om het gebied naar hun hand te zetten.
De Eilandspolders bestaat uit twee in aanzien en karakter nogal verschillen delen. In het oostelijk deel vindt men een fijnmazig netwerk van sloten en kreken die voornamelijk in oost-west richting lopen. Dit gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer in samenwerking met de boeren.

Het westelijke deel is pas later door mensen in gebruik genomen en wordt nu door Landschap Noord-Holland veelal in nauwe samenwerking met boeren beheert. Het is veel opener en overzichtelijker. De kavels zijn groter en ook niet zo smal. Er zijn ook een paar meertjes als De Lei, het Arismeer en De Knie en flink brede sloten in grillige patronen. Het karakter van een echte vaarpolder is nog steeds aanwezig hoewel de landerijen ontsloten zijn door bruggen en een ontsluitingsweg. De afwisseling van grasland, rietkragen, water en her en der een bosje zorgen voor een zeer gevarieerd landschap waar zeer veel planten en dieren een plek in vinden.
Langs de ondiepe sloten groeit trilveen waar o.a. varens en orchideeën worden aangetroffen. In lente en zomer is het gruttoland bij uitstek, in de winter komen hier de Smienten en Goudplevieren.

Vogelkijkscherm (GPS 52°33’47.23″N 4°48’45.16″O)

In het zuiden van de Eilandspolder bevinden zich het Kerkemeertje en het Uilenbosje. Neem vanaf de weg tussen West-Graftdijk en Graft de Groeneweg naar het noorden. Ga rechts over de brug en bij de windmolen staat links de hut en een klein stukje verder rechts over het bruggetje het Uilenbosje, waar een korte laarzenwandeling door heen loopt.

Vogels: Weidevogels, rietvogels.