Home

C. Telpost Bergen aan Zee

 

Via Trektellen.nl kunt u rechtstreeks de ringvangsten en tellingen van verschillende posten bekijken.

 

Een lichte verhoging naast de weg, het kleine duintje, de locatie van de trektelpost Bergen aan Zee, is juist daar gekozen en niet zonder reden. Kleine trekvogels, zoals de kwikstaarten, piepers en nogal eens gorzen, die ten westen over het eerste duin trekken kunnen worden gehoord en gezien. Ten oosten is een goed zicht op de vogels die verder over het land vliegen en aan de noordkant

Erwin van Saane, Dook Vlugt en Tom Damm zijn vaste tellers in Bergen - foto Jan Stok

Erwin van Saane, Dook Vlugt en Tom Damm zijn vaste tellers in Bergen – foto Jan Stok

kunnen ze goed opgevangen worden in de kijkers, want er wordt vooral gekeken tijdens de najaarstrek als de trekrichting noord – zuid is.

Het is een stukje duin dat grenst aan het doorgaande pad, de Woudweg, van Bergen aan Zee naar Het Woud. Tom Damm, Dook Vlugt, Paul de Jong en Erwin van Saane zijn hier vooral in het najaar bijna elk weekeinde wel te vinden. Teveel wind en regen zijn ongunstig, dan vliegen de vogels gewoon niet. In het voorjaar wordt de telpost niet vaak bezocht, in de winter en zomer nauwelijks.

 

 

 

 

Bergen aan Zee (zeetrek)

Deze telpost bevindt zich bij de meest noordelijke strandopgang bij Rembrandt aan zee in Bergen aan Zee.