Home

6. Schoorlse duinen

52°41’44.06″N 4°39’49.68″O

 

In de duinen van Schoorl worden open duinen afgewisseld door dichte bossen en natte vlakten. Uniek zijn de heidevelden. Op sommige plekken, zoals in De Kerf, mag het zand weer stuiven. Er ontstaan spontaan nieuwe duintjes en kuilen.

 

De Kerf
In 1997 zijn in de Kerf maatregelen genomen om zand, wind en water weer vrij spel te geven. Daarbij werd ook een gat gegraven in de eerste duinenrij, zodat bij gunstige storm het zeewater in de achterliggende duinvallei kan stromen. Afgelopen jaren heeft de natuur razendsnel van de nieuwe situatie geprofiteerd. Veel bijzondere planten (zoals Zilt torkruid, Strandbiet en Gewortelde champignonzwam) en dieren (onder andere de Bontbekplevier en de Rugstreeppad) hebben zich in het gebied gevestigd.

 

De Schoorlse duinen kent een uitgebreid netwerk van wandelroutes en zijn het hele jaar toegankelijk.
Bij het Buitencentrum Schoorlse Duinen, ’t Zandspoor, aan de rand van het gebied, starten verschillende wandel- en fietsroutes.

Kruisbekken in de Schoorlse duinen - Miranda Zutt

Kruisbekken in de Schoorlse duinen – Miranda Zutt

Buitencentrum Schoorlse Duinen schoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl
Oorsprongweg 1 (navigatieadres: Heereweg 62) 
1871 HA Schoorl

 

Vogels
Groene specht, Nachtzwaluw, Kruisbek, Zwarte mees, Kuifmees, Boomleeuwerik, Grote lijster

 

 

Kuifmees - Miranda Zutt

Kuifmees – Miranda Zutt