Home

Fotoboek

Welkom in het fotoboek van de vogelwerkgroep. Leden kunnen hier hun mooiste plaatjes, gemaakt in Nederland, met elkaar delen.
De albums zijn ingedeeld naar soortgroep en op de foto kunt u zien welke dat zijn. Soms zijn er wat groepen samengevoegd, zoals bij zeevogels en zangvogels (o.a. zwartkop, grasmus).
Ook is er een album voor bijzondere soorten vogels, bijzonder gedrag/uiterlijk, landschappen, activiteiten (excursie en onderzoeksfoto’s), werkgroepen en overige foto’s van waarnemingen in het werkgebied (vlinders, zoogdieren e.d.).


Foto delen

Wil je een foto delen, dan moet je je eerst registreren

Registreren kan hier: registreren

 

Open nadat je bent ingelogd een van de onderstaande categorieën.

Op de respectievelijke pagina is een upload mogelijkheid. Geef de foto, voor je hem upload, zelf een omschrijving (wat het is, eventueel waar de foto is genomen, wanneer e.d.) en voeg ook je naam toe zodat wij dit bij de foto kunnen vermelden. De foto mag niet groter zijn dan 2 Mb of 640×480.

Foto’s worden eerst beoordeeld voordat ze in de galerij getoond worden. Het kan dus even duren voordat de foto in het album te zien is.

 

 

 

 

Categorieën

Aalscholver

Aalscholver

Activiteiten

Activiteiten

Bijzonder

Bijzonder

Bijzondere soorten

Bijzondere soorten

Duiven

Duiven

Eenden

Eenden

Exoten

Exoten

Futen

Futen

Ganzen

Ganzen

Gorzen

Gorzen

Hoenders

Hoenders

Huismus

Huismus

IJsvogelwerkgroep

IJsvogelwerkgroep

Insecten

Insecten

Kerkuilwerkgroep

Kerkuilwerkgroep

Klauwieren

Klauwieren

Klevers en kruipers

Klevers en kruipers

Kraaiachtigen

Kraaiachtigen

Kwikstaarten

Kwikstaarten

Landschappen

Landschappen

Leeuwerikken

Leeuwerikken

Lijsters

Lijsters

Meeuwen

Meeuwen

Mezen

Mezen

Pestvogel

Pestvogel

Piepers

Piepers

Rallen

Rallen

Reigers

Reigers

Roofvogels

Roofvogels

Roofvogelwerkgroep

Roofvogelwerkgroep

Spechten

Spechten

Steltlopers

Steltlopers

Uilen

Uilen

Vink

Vink

Werkgroep Oudorperpolder

Werkgroep Oudorperpolder

Zangers

Zangers

Zeevogels

Zeevogels

Zoogdieren

Zoogdieren

Zwaluwen

Zwaluwen

Zwanen

Zwanen

Bovenstaande foto’s zijn van Harm Niesen (Roodborst, Scholekster), Tino Snabel (Havik) , Erwin van Saane (leucistische Ekster) Debby Doodeman (Aalscholver), Miranda Zutt (Knobbelzwaan, excursie, Ousdorperpolder), Tim Zutt (Patrijs, jonge kerkuilen), Rob Struyk (Roerdomp), Jan Stok (Huismus, Turkse tortel, Pimpelmees, Pestvogel, Kleine mantelmeeuw, Halsbandparkiet, jonge Havik, Kuifleeuwerik), Johan Bos (Futen, Kauw, Graspieper, Kwikstaart), Hans Brinks (Waterral, Rietgors, Baltimore troepiaal, Steenuil, Rotgans, Jan van Gent, Huiszwaluw, Vink, Boomklever, IJsvogel, Grauwe klauwier, Kramsvogel, Rietzanger, Tafeleend, Haas, Oranjetipje).