Home

Fotoboek

Welkom in het fotoboek van de vogelwerkgroep. Leden kunnen hier hun mooiste plaatjes, gemaakt in Nederland, met elkaar delen.
De albums zijn ingedeeld naar soortgroep en op de foto kunt u zien welke dat zijn. Soms zijn er wat groepen samengevoegd, zoals bij zeevogels en zangvogels (o.a. zwartkop, grasmus).
Ook is er een album voor bijzondere soorten vogels, bijzonder gedrag/uiterlijk, landschappen, activiteiten (excursie en onderzoeksfoto’s), werkgroepen en overige foto’s van waarnemingen in het werkgebied (vlinders, zoogdieren e.d.).


Foto delen

Wil je een foto delen, dan moet je je eerst registreren

Registreren kan hier: registreren

 

Open nadat je bent ingelogd een van de onderstaande categorieën.

Op de respectievelijke pagina is een upload mogelijkheid. Geef de foto, voor je hem upload, zelf een omschrijving (wat het is, eventueel waar de foto is genomen, wanneer e.d.) en voeg ook je naam toe zodat wij dit bij de foto kunnen vermelden. De foto mag niet groter zijn dan 2 Mb of 640×480.

Foto’s worden eerst beoordeeld voordat ze in de galerij getoond worden. Het kan dus even duren voordat de foto in het album te zien is.

 

In verband met onderhoud van de website is het fotoboek tijdelijk buiten gebruik.

 

 

Categorieën

Aalscholver

Aalscholver

 

Activiteiten

Activiteiten

 

Bijzonder

Bijzonder

 

Bijzondere soorten

Bijzondere soorten

Duiven

Duiven

 

Eenden

Eenden

 

Exoten

Exoten

 

Futen

Futen

Ganzen

Ganzen

 

Gorzen

Gorzen

 

Hoenders

Hoenders

 

Huismus

Huismus

IJsvogelwerkgroep

IJsvogelwerkgroep

 

Insecten

Insecten

 

Kerkuilwerkgroep

Kerkuilwerkgroep

 

Klauwieren

Klauwieren

Klevers en kruipers

Klevers en kruipers

 

Kraaiachtigen

Kraaiachtigen

 

Kwikstaarten

Kwikstaarten

 

Landschappen

Landschappen

Leeuwerikken

Leeuwerikken

 

Lijsters

Lijsters

 

Meeuwen

Meeuwen

 

Mezen

Mezen

Pestvogel

Pestvogel

 

Piepers

Piepers

 

Rallen

Rallen

 

Reigers

Reigers

Roofvogels

Roofvogels

 

Roofvogelwerkgroep

Roofvogelwerkgroep

 

Spechten

Spechten

 

Steltlopers

Steltlopers

Uilen

Uilen

 

Vink

Vink

 

Werkgroep Oudorperpolder

Werkgroep Oudorperpolder

 

Zangers

Zangers

Zeevogels

Zeevogels

 

Zoogdieren

Zoogdieren

 

Zwaluwen

Zwaluwen

 

Zwanen

Zwanen

Bovenstaande foto’s zijn van Harm Niesen (Roodborst, Scholekster), Tino Snabel (Havik) , Erwin van Saane (leucistische Ekster) Debby Doodeman (Aalscholver), Miranda Zutt (Knobbelzwaan, excursie, Ousdorperpolder), Tim Zutt (Patrijs, jonge kerkuilen), Rob Struyk (Roerdomp), Jan Stok (Huismus, Turkse tortel, Pimpelmees, Pestvogel, Kleine mantelmeeuw, Halsbandparkiet, jonge Havik, Kuifleeuwerik), Johan Bos (Futen, Kauw, Graspieper, Kwikstaart), Hans Brinks (Waterral, Rietgors, Baltimore troepiaal, Steenuil, Rotgans, Jan van Gent, Huiszwaluw, Vink, Boomklever, IJsvogel, Grauwe klauwier, Kramsvogel, Rietzanger, Tafeleend, Haas, Oranjetipje).