Lezingen

Lezingen

Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen. Ze worden gehouden door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied. Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek dat is gedaan.
Dit is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen.

Er is altijd halverwege de lezing een pauze waarin u in de gelegenheid bent iets te drinken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.
De toegang is ook voor niet leden gratis.

Programma overzicht

Woensdag 20 februari 2019

Migratie van Kleine en Kleinste Jagers  door Rob van Bemmelen (Kleinste jagers) en Hans Schekkerman (Kleine jagers)

Jagers zijn vogels met een bijzondere levenswijze, zowel vanwege de manier waarop ze aan hun voedsel komen als vanwege het feit dat ze jaarlijks negen maanden op zee leven, onderbroken door een kleine drie maanden broeden op het land. Over hun leven op zee wisten we tot voor kort nog maar heel weinig, maar recent zijn hun wereldwijde omzwervingen in kaart gebracht met behulp van kleine apparaatjes (geolocators) bevestigd aan een pootring. Rob van Bemmelen startte in 2011 met zulk onderzoek aan Kleinste jagers die broeden in het Zweedse bergland. Vanaf 2014 is dit project uitgebreid tot een promotieonderzoek, en werden ook Kleine jagers broedend in Noord-Noorwegen onder de loep genomen. Hans Schekkerman is als vrijwilliger betrokken bij dat veldwerk, nabij het noordelijkste puntje van Noorwegen.

In deze lezing vertellen Rob en Hans, ondersteund met foto’s en kaarten, over het onderzoek in deze prachtige arctische broedgebieden, en over de vaak verrassende resultaten die de geolocators hebben opgeleverd. Overwinteringsgebieden en trekroutes, maar ook vragen als “doen individuen elk jaar hetzelfde?” en “blijven broedpartners ook buiten het broedseizoen bij elkaar?”. De twee soorten blijken daarbij veel overeenkomsten te vertonen, maar ook belangrijke verschillen. Ook het wel en wee van de broedende jagers komt aan bod.

Alle lezingen starten om 20.15 uur en vinden plaats in buurthuis “De Eendracht” aan de Papaverstraat 9 te Alkmaar. Dit is in de Bergerhof op loopafstand van station Alkmaar.

Rondom De Eendracht mag tot 20.00 uur alleen geparkeerd worden met een speciale vergunning. U kunt het best parkeren langs de Kruseman van Eltenweg (betaald parkeren tot 20.00 uur, dus neem wat kleingeld mee).

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.