Lezingen

Lezingen

Komt allen woensdagavond 20 maart naar de jaarvergadering van onze VWG.
Na afloop trakteert Pierre va.d. Wielen ons ook nog op prachtige plaatjes van vogels van arctische eilanden.
Let op, we starten vanavond om 19.30 uur!Van september tot en met mei zijn er totaal circa acht lezingen. Ze worden gehouden door zowel eigen leden, als mensen van buiten ons gebied. Een lezing kan gaan over een reis die iemand heeft gemaakt, maar ook over een onderzoek dat is gedaan.
Dit is voor veel leden een uitgelezen moment om kennis en ervaring uit te wisselen.

Er is altijd halverwege de lezing een pauze waarin u in de gelegenheid bent iets te drinken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.
De toegang is ook voor niet leden gratis.

Programma overzicht

Woensdag 20 maart
Jaarvergadering en lezing

Komt allen woensdagavond 20 maart naar de jaarvergadering van onze VWG.
Na afloop trakteert Pierre va.d. Wielen ons ook nog op prachtige plaatjes van vogels van arctische eilanden.
Let op, we starten vanavond om 19.30 uur!

Woensdag 17 april
Teloorgang van Tapuiten in Nederland

door Herman van Oosten

De Tapuit is een van de mooiste en een van de zeldzaamste zangvogels die in Nederland broeden.

Een vaak geziene verklaring voor de afname van de Tapuit is vergrassing

Tapuit – Remco Versluijs

van zijn leefgebied door verzuring en vermesting en de afname van het konijn. In grote lijnen zal dit zo zijn, maar vermoedelijk spelen andere factoren ook een rol, zij het een rol van onbekende omvang.

Ten tijde van Het Grote Verdwijnen in de jaren tachtig werden ook terreinen ontruimd waar de vegetatie niet nadelig was veranderd. En ook tegenwoordig zijn er terreinen langs de kust die zowel wat vegetatiehoogte als nestgelegenheid betreft prima lijken te zijn als broedgebied. Maar toch worden ze niet gesierd door elegante Tapuiten.

Hoe waarschijnlijk is het dat eventuele veranderingen in de insectenfauna een rol hebben gespeeld bij de tapuitenachteruitgang?
En waarom komen Roodborsttapuiten eigenlijk wel veel voor?

Deze vragen wil Herman van Oosten beantwoorden door onderzoek in de duinen bij Castricum.

Woensdag 15 mei: Leden voor leden

Deze avond mogen de leden hun eigen geschoten plaatjes met iedereen delen. Afhankelijk van het aantal deelnemers heb je hiervoor 20-30 minuten.

Geef je snel op bij Mona van Os: monaos@hotmail.com

Alle lezingen starten om 20.15 uur en vinden plaats in buurthuis “De Eendracht” aan de Papaverstraat 9 te Alkmaar. Dit is in de Bergerhof op loopafstand van station Alkmaar.

Rondom De Eendracht mag tot 20.00 uur alleen geparkeerd worden met een speciale vergunning. U kunt het best parkeren langs de Kruseman van Eltenweg (betaald parkeren tot 20.00 uur, dus neem wat kleingeld mee).

De leden van de Vogelwerkgroep zijn tevens welkom op de lezingen georganiseerd door de KNNV Vereniging voor Veldbiologie.